Sistemul de pensii in Romania – Pilonul II – sistemul de pensii obligatorii administrate privat

Sistemul de pensii obligatorii administrate privat este reglementat prin Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificarile si completarile ulterioare.

Acest sistem a fost introdus in Romania in 2008. Pana la acel moment contributia catre bugetul asigurarilor sociale era folosit pentru plata pensionarilor actuali. In prezent, prin sistemul de pensii administrat privat, 3,75% din salariul lunar brut se duc intr-un cont individual de pensie administrat privat. Sumele sunt investite de catre administratorul fondului de pensii in instrumente financiare precum: depozite, titluri de stat, obligatiuni corporative, municipale, actiuni cotate pe piete reglementate, etc.

Pilonul II este obligatoriu pentru persoanele in varsta de pana la 35 de ani care sunt asigurati in sistemul public de pensii. Daca in termen de pantru luni de la angajare persoana nu isi alege un fond de pensii, Casa Nationala de Pensii va aloca automat un fond administrat privat.

Persoanele cu varsta cuprinsa intre 35 si 45 de ani pot adera la o astfel de pensie in mod voluntar.

Persoanele care nu stiu catre ce fond de pensii au fost distribuite pot verifica aceasta informatie pe site-ul APAPR (Asociatia pentru Pensiile Administrare Privat din Romania) – www. apapr.ro

Daca se doreste transferarea de la un fond de pensie privata la altul procedura este simpla si consta in:

  1. Semnarea actului de aderare la noul fond – documentatia trebuie ceruta direct de la administratorul de fond;
  2. Notificarea actualului administrator. Formularul se obtine de pe site-ul ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiara) ;
  3. Primirea prin posta a informarii privind transferal.

Sumele cuvenite din pilonul II pot fi incasate de catre beneficiar in doua modalitati:

  • integral, in cont sau prin mandat postal;
  • in transe, pe o perioada de maximum 5 ani.

Sumele acumulate pot fi incasate de beneficiar in cazul urmatoarelor situatii:

  • In situatia pensionarii pentru limita de varsta;
  • in situatia in care intervine invaliditatea in conditiile Legii pensiilor publice;
  • in cazul decesului participantului, de catre mostenitorii legali.