Servicii complete de accesare fonduri europene

Teaha Management Consulting ofera servicii complete pentru accesarea si implementarea programelor finantate din fonduri europene nerambursabile, acordate in cadrul Programelor operationale si Programelor Guvernamentale prin Planul National de Investitii si Relansare Economica:

  • Consultanta si asistenta in identificarea surselor de finantare nerambursabile si evaluarea oportunitatilor de finantare: evaluarea eligibilitatii beneficiarului, definirea obiectivelor de investititii, elaborarea documentatiei tehnice, intocmirea bugetului proiectului si/sau planului de afaceri, completarea cererii de finantare, intomcirea altor documente in conformitate cu cerintele din Ghidul solicitantului sau legislatia aferenta;
  • Consultanta si asistenta in implementarea si monitorizarea proiectelor: urmarirea executiei proiectului cu respectarea cerintelor programului de finantare si urmarirea relizarii obiectivelor si a indicatorilor asumati, intocmirea rapoartelor de progres si monitorizare si a fiselor de constatare, soluttii de optimizare a proiectului;
  • Evidenta contabila si/sau certificarea cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor fnanatate din fonduri europene;
  • Servicii de audit financiar pentru proiecte finantate din fonduri europene.