Servicii nerezidenti UE

Asistenta la stabilirea rezidentei fiscale, inregistrarea, impozitarea expatilor pe teritoriul Romaniei si reprezentarea in relatia cu autoritatile competente.

SERVICII SPECIALIZATE PERSOANE FIZICE NEREZIDENTE UE

 • Inregistrarea persoanei la Inspectoratul General pentru Imigrari in vederea obtinerii certificatului de inregistrare;
 • Inregistrarea fiscala privind inceperea activitatii in Romania, la administratia financiara competenta;
 • Inregistrarea chestionarului privind stabilirea rezidentei fiscale a persoanei la sosirea in Romania;
 • Obtinerea notificarii privind stabilirea rezidentei fiscale a persoanei la sosirea in Romania;
 • Intocmirea si inregistrarea declaratiilor fiscale lunare privind obligatia de plata a impozitului pe venit;
 • Obtinerea confirmarilor anuale de plati efectuate de la Trezoreria competenta;
 • Obtinerea certificatului anual privind atestarea impozitelor platite catre autoritatile fiscale din Romania;
 • Inregistrarea chestionarului privind stabilirea rezidentei fiscale a persoanei la plecarea din Romania;
 • Obtinerea notificarii privind stabilirea rezidentei fiscale a persoanei la plecarea din Romania;
 • Inregistrarea fiscala privind incetarea activitatii in Romania, la administratia financiara competenta;
 • Traducerea autorizata a documentelor necesare in relatia cu autoritatile romana;
 • Anularea/modificarea documentelor obtinute de la autoritatile romane;
 • Servicii de consultanta privind aplicarea legislatiei interne si a prevederilor regulamentelor europene si internationale in domeniul evitarii dublei impuneri si a coordonarii sistemelor de contributii sociale pentru lucratori.

SERVICII SPECIALIZATE PERSOANE JURIDICE NEREZIDENTE UE

 • Intreprinderea demersurilor necesare in vederea inregistrarii societatii la autoritatile fiscale romane;
 • Intocmirea lunara a statului de plata pentru angajatul/angajatii care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, conform legislatiei fiscale romanesti si in baza datelor si informatiilor furnizate de client;
 • Intocmirea si transmiterea catre autoritatile fiscale romanesti a declaratiei lunare privind contributiile sociale calculate si retinute pentru angajatul/angajatii care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
 • Intocmirea si transmiterea catre autoritatile fiscale romanesti a declaratiei lunare privind impozitul pe venitul din salarii calculat si retinut pentru angajatul/angajatii care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
 • Reprezentarea societatii fata de autoritatile de asigurare sociala, autoritatile fiscale, precum si fata de alte autoritati si institutii in relatia cu activitatea sa;
 • Intreprinderea demersurilor necesare in vederea anularii inregistrarii societatii la autoritatile fiscale romane.