Audit

Teaha Management Consulting ofera servicii integrate de audit (Audit financiar, Due diligence financiar, audit intern) privind informatiile continute in situatiile financiare sau nefinanciare. Procedurile de audit financiar pe care le initiem la cererea clientilor nostri se desfasoara in baza standardelor internationale de audit financiar si in concordanta cu prevederile legale din domeniu de audit financiar.

Datorita experientei si expertizei in servicii de audit financiar dispunem de capacitatea necesara pentru a indeplini orice misiune de audit financiar dupa standarde profesionale, precum: IFRS, German GAAP, Austrian GAAP, Romanian GAAP sau reguli specifice fiecarui grup de societati.

Oferim gama completa de servicii de audit, precum:

 • Audit complet al situatiilor financiare individuale si consolidate
 • Auditare financiara limitata;
 • Due diligence financiar;
 • Asistenta in vederea intocmirii situatiilor financiare individuale sau consolidate;
 • Auditarea situatiilor financiare ale societatilor cotate;
 • Audit intern.

Auditul financiar reprezinta activitatea de examniare, in vederea exprimarii de catre auditorii financiari, a unei opinii asupra situatiilor financiare, in conformitate cu standardele de audit, armonizate cu standardele internationale de audit si adoptate de Camera Auditorilor financiari.

Rolul Auditului financiar:

 • De a oferi utilizatorilor de informatie contabila garantia respectarii principiilor contabile general admise si a procedurilor interne stabilite de catre conducerea intreprinderii;
 • De a oferi utilizatorilor de informatie contabila garantia reflectarii in situatiile financiare a imaginii fidele, clare si complete a pozitiei financiare si a performantelor entitatii.

Auditul financiar reprezinta activitatea de examinare, in vederea exprimarii de catre auditorii financiari, a unei opinii asupra situatiilor financiare, in conformitate cu standardele de audit financiar, armonizate cu standardele internationale de audit si adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, denumita in continuare Camera. Suntem apreciati de catre partenerii nostri mai ales pentru cunostintele tehnice de care dispunem, pentru independenta consultantilor nostri, precum si pentru sprijinul pe care il oferim companiilor in sensul ameliorarii operatiunilor si controalelor lor interne. Deseori, suntem solicitati sa oferim sugestii ce permit cresterea profitabilitatii afacerilor partenerilor nostri prin reducerea costurilor, inclusiv diminuarea numarului de erori si fraude, precum si imbunatatirea eficientei operationale.

Auditorii financiari persoane fizice sau persoane juridice care au dobandit aceasta calitate si sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania, in exercitarea independenta a profesiei pot desfasura:

 • activitatea de audit financiar;
 • activitatea de audit intern;
 • activitati de consultanta financiar-contabila si fiscala;
 • activitati de asigurare a managementului financiar-contabil;
 • activitati de pregatire profesionala de specialitate in domeniu;
 • activitati de expertiza contabila;
 • activitati de evaluare;
 • activitati de reorganizare judiciara si lichidare.

Ce este auditul financiar?

La modul general, auditul inseamna examinarea unor informatii in mod profesionist si exprimarea unei opinii independente, facandu-se referinta la anumite criterii de calitate.

Prin Audit in general, se intelege examinarea profesionala a unei informatii in vederea exprimarii unei opinii responsabile si independente, prin raportarea la un criteriu (standard, norma) de calitate.
Termenul de Audit este larg utilizat, el a avut initial semnificatia de Audit Financiar pentru a verifica situatiile financiare, procesele si tranzactiile unei societati. In prezent aria de cuprindere a notiunii de Audit este mult mai vasta si include,fara a se limita la acestea: Audit Operational ,Audit de Gestiune ,Audit Fiscal, Audit de Calitate, Audit de Mediu,Audit Energetic. In functie de domeniul unde este aplicat acest principiu general, exista multe tipuri de audit, de la cel financiar-contabil si pana la auditul performantei, al sistemelor informatice sau al politicii de securitate a datelor.

Daca vizitati site-ul nostru, probabil va intereseaza auditul financiar si nu alte tipuri de audit.

Conform definitiei publicate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, “Auditul financiar reprezinta activitatea de examinare, in vederea exprimarii de catre auditorii financiari a unei opinii asupra situatiilor financiare, in conformitate cu Standardele internationale de audit financiar ale Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC)”.

AUDITUL FINANCIAR

Prin audit financiar se intelege examinarea efectuata de un profesionist contabil competent si independent asupra situatiilor financiare ale unei entitati(sau asupra unor parti ale situatiilor financiare) in vederea exprimarii unei opinii motivate asupra imaginii fidele, clare si complete a pozitiei si situatiei financiare precum si a rezultatelor (performantelor) obtinute de aceasta.

Caracteristici obligatorii ale auditului financiar :
• Examinarea informatiilor supuse auditarii se face de catre un profesionist acreditat in domeniul financiar-contabil
• Auditorul este in totalitate independent de entitatea supusa auditarii
• Auditarea informatiilor se face in baza unui set de norme,standarde de calitate adoptate la nivel national si international,pe care auditorul are obligatia sa le respecte . Existenta standardelor are rolul de a creste credibilitatea opiniilor
• Opinia responsabila a auditorului se concretizeaza intr-un raport de audit,furnizand o asigurare ridicata(dar nu absoluta) ca informatiile auditate sunt prezentate in mod sincer,sub toate aspectele semnificative,in conformitate cu un referential contabil identificat.

Aria de cuprindere a diligentele intreprinse de auditor si intreg setul de proceduri utilizate de acesta pentru obtinerea probelor, se stabilesc in baza rationamentului profesional,cu respectarea standardelor.
Destinatarii raportului de audit pot fi cei insarcinati cu guvernanta entitatii si/sau tertii :statul prin institutiile sale,creditori diversi,salariati,actionari,etc.
Publicul se asteapta ca auditorul statutar sa joace un rol in protejarea intereselor sale, prin oferirea unei asigurari referitoare la:
– acuratetea declaratiilor financiare;
– continuitatea exploatarii si solvabilitatea firmei;
– existenta unor fraude;
– respectarea de catre entitate a obligatiilor sale legale;
– comportamentul responsabil al entitatii fata de problemele legate de mediu si probleme sociale.

In functie de obiectivele urmarite de entitate, se disting doua tipuri de AUDIT FINANCIAR:
• AUDIT INTERN
• AUDIT EXTERN

AUDITUL INTERN examineaza:
– respectarea regulilor de functionare stabilite de societate, a deciziilor conducerii, repartizarea sarcinilor, proceduri de lucru, planificari, etc) cauzele si eventualele consecinte;
– ansamblul sistemului de control intern (preventive, de gestiune, ierarhic operativ, etc) si a sistemului contabil identifica slabiciunile sistemului de conducere si de control intern, a riscurilor asociate acestora si face propuneri pentru ameliorarea acestor sisteme;
– utilizarea eficace, eficienta, precum si protejarea resurselor financiare, materiale si umane, sesizeaza cazurile de gestiune defectuoasa, risipa, frauda, face propuneri de prevenire, eliminarea cauzelor, responsabilitati.
Auditul intern poate fi externalizat fara ca aceasta sa conduca la schimbarea continutului acestei activitati.

AUDITUL EXTERN poate fi :
AUDIT STATUTAR realizat de catre un auditor financiar (statutar), numit de Adunarea Generala a Actionarilor (Asociatilor) ( vezi Legea nr. 31/1990 republicata, art. 160)
Auditul Financiar (Statutar) cuprinde o misiune de baza si misiuni conexe.
Misiunea de baza consta in certificarea situatiilor financiare si a unor verificari specifice prevazute de Lege.

AUDIT CONTRACTUAL realizat de catre un auditor financiar contractual adica un tert, in baza unui contract cu societatea.
Auditul Contractual se efectueaza de catre auditor, de regula, in cazul in care:

 • Entitatea nu are auditor statutar si doreste sa incredinteze unui specialist competent o misiune de audit financiar, similara cu cea a auditorului statutar;
 •  Auditorul contractual are o competenta, specializare, mai bine adaptata la o anumita actiune (evaluare: control intern, fiscal; etc);
 • Se cauta opinia unui alt auditor decat cel statutar;
 • O misiune particulara de control ceruta de un tert, de ex. de o banca la acordarea unui imprumut.

In momentul de fata exista o confuzie privind termenii auditul financiar si auditul statutar, care se cuvine clarificata:
Auditul statutar este auditul financiar legal ,controlul legal ( chiar impus de acte normative) care conduce la certificarea situatiilor financiare.
Denumirea de “audit financiar” poate fi folosita pentru a desemna numeroase alte misiuni ca, de exemplu:

 • auditul financiar al procedurilor informatizate de tinere a contabilitatii;
 • auditul financiar al operatiunilor de schimb pentru a verifica prezentarea regulamentara a acestora in situatiile financiare;
 • auditul financiar al contabilizarii cheltuielilor sociale pentru a verifica respectarea legislatiei sociale;
 • auditul financiar asupra situatiei fiscale;
 • auditul financiar asupra conturilor de clienti pentru a verifica daca evaluarea creantelor indoielnice s-a facut de o maniera prudenta etc.

Altfel spus, orice analiza, orice control, orice verificare si orice studiu asupra unei sectiuni sau a unei parti din contabilitate sau din situatiile financiare ale unei entitati poate fi calificata ca “audit financiar”,cu conditia ca:

 • examinarea sa fie facuta de un profesionist atestat,independent in raport cu entitatea;
 • sa respecte standardele profesionale;
 •  sa se finalizeze prin exprimarea unei opinii calificate intr-un raport de audit, destinat celor insarcinati cu guvernanta sau tertilor.

Din cele prezentate rezulta ca sintagma “audit financiar” este mult mai cuprinzatoare decat cea de “audit statutar”.