Registrul de evidență fiscală

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Tulcea reamintește contribuabililor înregistrați ca plătitori de impozit pe profit că sunt obligați să întocmească Registrul de evidență fiscală, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 870/2005 privind Registrul de evidență fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Contribuabilii care nu mai îndeplinesc condițiile de plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor au, de asemenea, obligația de a completa registrul de evidență fiscală. Acesta poate fi completat fie în format fizic, care se eliberează contra cost de unitățile fiscale din raza teritorială în care contribuabilul își are declarat domiciliul fiscal, pe baza certificatului de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, fie în format electronic, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor.

Ținerea registrului de evidență fiscală în formă electronică nu necesită aprobare din partea organului fiscal. În registrul de evidenţă fiscală trebuie înscrise veniturile şi cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile aplicabile, potrivit art. 19 alin. (1) din Codul fiscal, veniturile neimpozabile, potrivit art. 23 din Codul fiscal, deducerile fiscale, elementele similare veniturilor, elementele similare cheltuielilor, cheltuielile nedeductibile, potrivit art. 25 din Codul fiscal, precum şi orice informaţie cuprinsă în declaraţia fiscală, obţinută în urma unor prelucrări ale datelor furnizate de înregistrările contabile. Evidenţierea veniturilor şi a cheltuielilor aferente se efectuează pe natură economică, prin totalizarea acestora pe trimestru şi/sau an fiscal, după caz.

 

Baza legală:

-Ordinul nr. 870/2005 privind Registrul de evidență fiscală, cu modificările și completările ulterioare -Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Sursa: ANAF