GDPR

  • Analiza gradului actual de conformitate cu GDPR In urma monitorizarii reglementarilor interne, politicilor si procedurilor specifice protectiei datelor existente;
  • Identificarea categoriilor de date cu caracter personal colectate, prelucrate, stocate;
  • Analiza infrastructurii IT implicate;
  • Revizuirea sau crearea de reglementari interne, politici si proceduri aferente managementului de date cu caracter personal astfel incat sa se asigure alinierea la GDPR;
  • Revizuirea, respectiv crearea contractelor ori a clauzelor contractuale existente sau care sunt necesare a se introduce in contractele cu furnizorii si clientii;
  • Revizuirea sau crearea documentelor ce trebuie semnate în relatia cu salariatii.

BENEFICII:

  • Posibilitatea de a putea demonstra oricând că aderati la cerintele GDPR.
  • Obtinerea unui avantaj competitiv prin castigarea increderii persoanelor interesate – parteneri de afaceri, salariaţi.