Tichetele de cresa

Incepand cu luna octombrie 2023, valoarea sumei lunare care se acorda sub forma de tichete de cresa, creste de la 600 la 620 de lei.

Tichetele de cresa sunt un beneficiu extrasalarial pe care angajatorii il pot oferi salariatilor pentru achitarea taxelor la cresele de stat sau private ce sunt afiliate la sistemul tichetelor de cresa. Decizia de acordare a acestora apartine angajatorilor.

Pot beneficia de tichete de cresa angajații cu copii in varsta de pana la 2 ani, respectiv de pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap, care nu beneficiaza de concediul si de indemnizatia acordate pentru cresterea copilului.

Tichetele de cresa se ofera pentru fiecare copil in parte, numai unuia dintre parinti sau tutorelui caruia i-a fost incredintat copilul.

Nu pot beneficia de tichete de cresa asistentii maternali profesionisti sau persoanele la care este gazduit copilul si pentru care s-a instituit masura plasamentului in regim de urgenta.

Valoarea tichetelor de cresa se cumuleaza cu alocatia de stat pentru copii si cu stimulentul de insertie care se acorda la reluarea activitatii parintelui.