Constatari inspectie fiscala la o societate care are ca obiect de activitate „Operaţiuni de mecanică generală”

. S.C. X S.A., are ca obiect de activitate „Operaţiuni de mecanică generală”, cod CAEN 2562.

Perioada verificată: 01.01.2016-31.12.2020.

Principalele constatări ale organelor de inspecţie fiscală au fost:

În urma verificării efectuate, pentru perioada 2016 – 2020, organele de inspecţie fiscală au stabilit impozit pe profit suplimentar în sumă de x lei, urmare constatării diminuării nejustificate a rezultatului fiscal, de către societatea verificată, cu suma totală de x lei, respectiv:

– x lei, costuri cu „servicii de management achiziţii”, facturate de entitatea afiliată X din statut membru X, pentru care nu justifică prestarea acestora în scopul activităţii sale,

– x lei, cheltuieli nedeductibile fiscal cu amortizare active;

– x lei, respectiv impozit pe profit de x lei, considerat în mod nejustificat scutit de către contribuabilul verificat în condiţiile in care nu au fost respectate prevederile legale pentru aplicarea facilităţii fiscale;

– x lei, venit nedeclarat aferent reevaluării clădirilor.

De asemenea, organele de inspecţie fiscală au stabitit TVA suplimentară în sumă totală de x lei , aferentă unei baze impozabile de x lei.

Totodată, faţă de sumele declarate de societatea verificată, s-a stabilit TVA fără drept de deducere în sumă totată de x lei, respectiv diferenţa suplimentară TVA colectată de x lei, consecinţa fiscală a următoarelor deficienţe identificate de organele de inspecţie fiscală:

– TVA în sumă de x lei dedusă nejustificat, privind achiziţii „servicii de management X”, de la furnizorul X din statut membru X, întrucât nu au fost prezentate documente prin care să se facă dovada ca S.C. X S.A. a achiziţionat şi valorificat serviciile facturate de entitatea afiliată, in folosul operaţiunilor sale taxabile;

– TVA in sumă de x lei, dedusă nejustificat pentru achiziţii de deşeuri, operaţiuni supuse măsurilor de simplificare, pentru care beneficiarul nu a respectat obligaţiile legale prevăzute;

– TVA colectată suptimentară în sumă de x lei, privind livrări de bunuri pentru care nu s-au prezentat documente justificative legal prevăzute, privind scutirea de TVA.

Sursa: ANAF