Preturi de transfer

Dosarul preturilor de transfer este documentul prin care fiecare contribuabil care desfasoara tranzactii cu persoane afiliate trebuie sa justifice cuantumul preturilor tranzactiilor respective si sa demonstreze respectarea ”pretului pietei”. Pe baza informatiilor furnizate prin dosar, inspectorul fiscal ia decizia de a accepta sau de a ajusta preturile de transfer practicate de contribuabil.

Dosarul pentru preturi de transfer este obligatoriu sa se intocmeasca si sa se depuna anual la autoritati de catre unii mari contribuabili. Contribuabilii mici si mijlocii intocmesc acest dosar de preturi de transfer doar la cererea echipelor de inspectie fiscala, cand tranzactiile cu entitati afiliate depasesc anumite plafoane.

Analiza de preturi de transfer presupune prin natura activitatii examinarea unor tranzactii transfrontaliere astfel incat abordarea tranzactiilor de catre o retea de profesionisti reunind cunostinte si experienta locala in fiecare din statele participante la tranzactiile transfrontaliere este solutia optima. Participarea unei retele de profesionisti implica atat crearea unui cadru cooperativ de analiza, cat si considerarea implicatiilor si reglementarilor locale din fiecare din statele participante la tranzactie.

FII PRIMUL CARE ISI CUNOASTE RISCURILE IN INTERVALUL VALORII DE PIATA

Daca vorbim despre impozitul pe profit, TVA sau despre variatele forme de impozit pe venit ale persoanelor afiliate (fie ele juridice sau fizice, nationale sau internationale), atunci vorbim cu siguranta de preturile de transfer si de Serviciul preturi de transfer al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (“ANAF”).

O invatatura antica spune ca “omul planuieste si Dumnezeu zambeste”. Daca ar fi sa adaptam acest aforism la realitatile practicilor fiscale de zi cu zi, in special de transfer pricing, putem spune ca “managerul planuieste si ANAF zambeste”.

Nu intamplator plasam aici aceasta parafraza, ci pentru ca tot mai des observam dispute aferente preturilor de transfer intre managementul ambitios al companiilor afiliate si inspectorii fiscali reticenti ca urmare a abordarilor diferite dintre acestia dar si a lipsei documentelor justificative pentru tranzactiile derulate cu persoanele afiliate.

Analiza de preturi de transfer presupune prin natura activitatii examinarea unor tranzactii transfrontaliere. Cooperarea cu parteneri nostri internationali in analiza proiectelor de preturi de transfer si spetelor internationale privind preturi de transfer, restructurari de afaceri si litigii fiscale ne ofera un plus de experienta, o perspectiva matura, precum si posibilitatea de a aborda cu succes orice tip de tranzactii pornind de la clienti care activeaza in industrii larg reprezentate (productie/distributie) si ajungand la tranzactii ce necesita cunostinte specializate (sectorul asigurarilor, bancar, energiei, etc.).

Experienta Teaha Management Consulting in proiecte de preturi de transfer se caracterizeaza printr-un numar impresionat de proiecte realizate, din care majoritatea vizeaza proiecte care au fost examinate de catre autoritatea fiscala din Romania si au fost acceptate fara a se stabili ajustari ale impozitului pe profit. Abordarea noastra se concentreaza pe minimizarea efectelor adverse si pe controlul procesului de prezentare a documentatiei privind dosarul preturilor de transfer, prin oferirea de asistenta pentru documentatia intocmita. Astfel, ne asiguram ca documentatia intocmita va fi examinata intr-un mod corect, argumentand si completand daca este necesar analiza noastra.

Cateva exemple sunt:

 • contracte de servicii intra-grup interpretate de inspectorii fiscali ca exporturi de profituri sau tranzactii artificiale;
 • deductibilitatea cheltuielilor refuzata de inspectorii fiscali;
 • nerespectarea structurii elementelor de cost conform OMFP3055/2009 la calculul costului si la facturarea catre grup si persoanele afiliate;
 • planuri severe ale controller-ilor de crestere a marjelor de vanzare, dar la polul opus – stricta evaluare a marjelor de profit de catre inspectorii fiscali;
 • subcontractarile de servicii intre SPV-uri, considerate de ANAF ca fiind o clara diminuare de profituri, dar fara a acorda atentia cuvenita practicilor specifice din domeniul constructiilor precum si repartizarea functiilor, riscurilor si activelor transferate intre afiliati, etc.

Lista de exemple este lunga, iar procesele la Curtea de Apel contencios administrativ preturi de transfer devin din ce in ce mai voluminoase si numeroase.

Tinand cont de toate acestea, va asiguram ca puteti mereu sa cuantificati si – mai important – sa va reduceti riscurile fiscale semnificative prin serviciile noastre de optimizare fiscala.

Si pentru ca in preturile de transfer doar acest aspect conteaza: SA AVETI O ZI PROFITABILA!

Iata pe scurt oferta noastra:

PERIOADA AUDITURILOR A REINCEPUT.

Revizuiti continuu tranzactiile cu persoanele afiliate cu scopul de a reduce riscul de audit!

Oricum am privi lucrurile, din perspectiva contabilitatii (OMFP 3055/2009, IAS sau IFRS), ori a auditului (normele ISA) ori a fiscalitatii (codul fiscal) ajungem la un singur subiect: documentarea relatiilor cu partile afiliate, preturile de transfer in stricta conformitatea cu:

 1. Ordinul Presedintelui ANAF 222/2008;
 2. Codul fiscal si implicit, Ghidul OECD privind preturile de transfer pentru companii multinationale si administratii fiscale (OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010);
 3. Codul de conduita privind documentatia preturilor de transfer, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C176/1 din 28 iulie 2006;
 4. Modelul de Conventie OECD in legatura cu impozitele pe venit si capital (Model Tax Convention on Income and CapitalInternational & EU tax law , tax treaties).

Conform normelor ISA: nu auditorul documenteaza relatiile de afiliere. Insa auditorul isi cuantifica riscurile in functie de relatiile cu partile afiliate. Lipsa informatiilor despre termenii si conditiile dintre persoanele afiliate il pune deseori in dificultate pe auditor, de a va emite opinia de audit asteptata.

OMFP 3055/2009 reglementeaza in cadrul Sectiunii 11, obligativitatea efectuarii CONTROLULUI  INTERN.

Prin control intern se intelege ansamblul formelor de control exercitate la nivelul intreprinderii, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere in concordanta cu obiectivele acesteia si cu reglementarile legale, in vederea asigurarii indeplinirii obiectivelor in mod eficient si eficace. Controlul include: verificarea structurilor organizatorice, metodele si procedurile urmate de fiecare departamentelor, fluxul documentelor ce trebuie sa ajunga in contabilitate.

Conform normelor de audit ISA – auditorul trebuie sa verifice existenta si functionarea controlului intern cu scopul de a-si cuantifica riscurile ce pot influenta situatiile financiare in mod semnificativ.

DIAGNOSTIC FINANCIAR-CONTABIL vs. DIAGNOSTIC FISCAL (format A1 sau A0)

Pentru prima oara in Romania, puteti primi de la o companie de consultanta RADIOGRAFIA COMPANIEI DVS. (A1 sau A0)

TEAHA MANAGEMENT CONSULTING este detinatorul acelorasi baze de date precum ANAF in vederea identificarii, cuantificarii si diminuarii riscurilor financiar – contabile-fiscale.  Serviciile noastre cuprind:

 • Elaborarea de diagnostice financiar-contabile in baza rapoartelor extrase direct din bazele de date  ORBISAMADEUSROYALTYSTAT, RECOM cuprinzand ratinguri financiare, compararea indicatorilor de profitabilitateindicatori de piata, de segmente de afaceri/industrii, identificarea valorii de piata/pret de piata/arm’s length value la tot pasul.
 • Elaborarea de diagnostice fiscale ca urmare a verificarii tuturor declaratiilor fiscale, analiza impozitelor si identificarea oportunitatilor fiscale.
DOSARUL PRETURILOR DE TRANSFER

Intocmirea si actualizarea dosarului preturilor de transfer pentru subsidiarele din Romania. Dosarele se redacteaza in limba romana si suplimentar in limbile germana si engleza – pentru head office.

Expertii nostri va stau la dispozitie pentru a va consulta in legatura cu noile modificari in materia de preturi de transfer.

Prin noile reglementari OG8/2013 se stabileste ca, atunci cand se modifica baza impozabila urmare a unei ajustari a preturilor de transfer, se va recalcula si TVA-ul aferent.
Avantajul intocmirii unui dosar de preturi de transfer in avans este acela ca inspectorii fiscali vor trebui sa combata documentatia realizata de Dvs. cu argumente solide, sa o justifice, astfel limitand riscul de a estima cu usurinta pretul de transfer fara analiza detaliata a tranzactiei intra-grup.

Studiile de comparabilitate realizate de noi sunt specifice si adaptate companiei si situatiei companiei Dvs.

ACTE ADMINISTRATIVE FISCALEConsultanta competenta in vederea analizei, conceperii, negocierii solutiilor individuale fiscale și a acordurilor de pret in avans (tax rulings) cu autoritatile fiscale. De asemenea va stam la dispozitie pentru consultanta in vederea, solutionarea disputelor privind dubla impunere aferenta preturilor de transfer sub prevederile Conventiei de arbitraj – (Convention 90/436/EEC on the elimination of double taxation in connection with the adjustment of profits of associated enterprises).
ANALIZA CHELTUIELILOR SI VENITURILOR INTRAGRUP

Inainte de a lasa la latitudinea contabilului caracterul de deductibilitate al cheltuielilor intra-grup, intrebati-ne pe noi!

Aprox. 90% dintre contabili NU SE OBOSESC sa procure documente justificative pentru serviciile intra-grup si ca urmare le recunosc în contabilitate ca si cheltuieli nedeductibile.  Va oferim sprijin si raspunsuri pentru fiecare document contabil si fiscal in parte.
CONSULTANTA IN DOMENIUL TRATATELOR DE EVITARE A DUBLEI IMPUNERI
A VENITULUI SI CAPITALURILOR
ASPECTE FISCALE INTERNATIONALE: consultanta privind conventiile de evitare a dublei impuneri si directiva TVA (DIRECTIVA 2006/112/CE A CONSILIULUI din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata).

1. Ce sunt preturile de transfer

Preturile de transfer sunt preturile la care tranzactioneaza intre ele persoanele afiliate.

Aceste tranzactii intre persoane afiliate includ, fara a fi limitate la:

 • achizitii si vanzari de bunuri si servicii;
 • dobanzi si garantii bancare si comerciale;
 • plati cu titlu de redeventa;
 • refacturari.

2. Cui se aplica preturile de transfer si pentru ce tipuri de tranzactii

Ordinul 442/2016 prevede ca, incepand cu ianuarie 2016 (tranzactii derulate in anul 2016), marii contribuabili (stabiliti prin Ordin al presedintelui ANAF) care desfasoara tranzactii peste pragul de semnificatie au obligatia intocmirii anuale a dosarului preturilor de transfer pana la termenul de depunere a declaratiilor de impozit pe profit.

3. Data Intocmitre dosar de preturi de transfer

Dosarul de preturi de transfer se intocmeste pana la 25 martie in cazul in care anul financiar-fiscal este echivalent cu cel calendaristic sau la o alta data in functie de exercitiul financiar stabilit, in cazul societatilor care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de cel calendaristic.

4. Pragurile de semnificatie pentru dosarul preturilor de transfer

Dosarul de preturi de transfer devine obligatoriu pentru marii contribuabili daca pragul de semnificatie (exclusiv TVA) este de:

 • 200.000 euro in cazul dobanzilor inregistrate cu serviciile financiare;
 • 250.000 euro in cazul prestarii de servicii;
 • 350.000 in cazul achizitiilor/vanzarilor de bunuri corporale sau necorporale.

Cursul de schimb aplicat este cel comunicat de Banca Nationala a Romaniei in ultima zi a anului.

5. Pragurile de semnificatie inferioare pentru dosarul preturilor de transfer

Pentru contribuabilii mari, mijlocii si mici cu tranzactii intra-grup inferioare pragurilor mentionate mai sus (dar mai mari decat 50.000 euro in cazul dobanzilor, 50.000 euro in cazul serviciilor si 100.000 euro in cazul tranzactiilor de bunuri), dosarul preturilor de transfer poate fi solicitat in cadrul unei inspectii fiscale.

In acest caz, dosarul trebuie pus la dispozitia autoritatilor fiscale intre 30 si 60 de zile, contribuabilii avand posibilitatea de prelungire a termenului cu cel mult 30 de zile.

Pentru contribuabilii cu tranzactii intra-grup sub pragurile de la paragraful 2, documentarea principiului valorii de piata se va realiza in cadrul inspectiilor fiscale, conform regulilor in vigoare.

6. Ce contine dosarul preturilor de transfer

Un dosar de preturi de transfer include 3 sectiuni mari:

 • partea descriptiva a grupului si a societatii analizate. Prezinta descrierea grupului si a societatii analizate, elaboreaza o matrice care include toate entitatile si fluxurile grupului, istoricul, structura juridica si alte informatii;
 • analiza functionala si identificarea activitatilor cu valoare adaugata si a fluxului creator de valoare din cadrul grupului. Se bazeaza pe discutii cu persoane-cheie din departamentele societatii pentru a identifica activitatile realizate in cadrul societatii si grupului;
 • analiza economica si documentarea rezonabilitatii preturilor de transfer prin metoda compararii preturilor, metoda cost plus, metoda pretului de revanzare, metoda marjei nete, metoda impartirii profitului. Necesita un break down al contului de profit si pierdere pentru a identifica marja de profit pe fiecare tip de activitate/tranzactie cu persoane afiliate.

7. Unde se depune dosarul de preturi de transfer

Dosarul de preturi de transfer nu trebuie depus la ANAF!

Acesta trebuie prezentat in termen de 10 zile de la solicitarea scrisa a organului de inspectie fiscala (atat in cadrul, cat si in afara unei actiuni de inspectie fiscala) incepand cu data de 25 martie (pentru cotribuabili mari care depasesc pragurile de materialitate) si in termen de 60 de zile cu posibilitatea prelungirii cu inca 30 de zile (numai in cazul unei actiuni de inspectie fiscala) pentru celelalte categorii de contribuabili care depasesc pragurile de materialitate.

8. Care este legislatia aplicabila

Legislatia preturilor de transfer are in centru ideea de impozitare a profitului la nivelul societatii/statului unde este obtinut. Implementarea ei la nivel international si la nivelul Romaniei reglementeaza transferurile trans-frontaliere, asigura o baza impozabila corecta si previne transferul artificial al profiturilor in jurisdictii fiscale in care exista anumite interese ale actionarilor (rata de impozitare redusa, tara de rezidenta, etc.).

Aceasta ramura a legislatiei fiscale este rezultatul activitatii Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), care a emis o serie de recomandari preluate de legislatiile locale ale statelor membre, cat si de statele ne-membre OCDE (printre care se numara si Romania).

Principiul de baza al recomandarilor poarta denumirea ”arm’s length” – principiul ”lungimii de brat” – care stipuleaza ca preturile practicate intre afiliati trebuie sa fie incheiate la un pret de piata sau un pret convenit intre persoane independente pentru tranzactii similare si in conditii de piata libera.

Recomandarile OCDE au fost preluate cu titlu de lege in diferite jurisdictii ale lumii si au rezultat in obligativitatea pregatirii dosarului de preturi de transfer.