Constatari inspectie fiscala la o societate care are ca obiect de activitate „Lucrări de constructii a drumurilor şi autostrăzilor”

S.C. X S.R.L. are ca obiect de activitate „Lucrări de constructii a drumurilor şi autostrăzilor”, cod CAEN 4211.

Perioada verificată: 01.01.2016 – 31.12.2022.

Principalele constatări ale organelor de inspectie fiscală au fost:

Din verificarea efectuată, organele de inspectie fiscală au constatat că societatea a dedus în mod eronat cheltuieli cu achizitia de bunuri şi servicii care nu au legătură cu activitatea economică a acesteia. Totodată, societatea a inregistrat in evidenţa contabilă cheltuieli cu dobânzi, asigurări, diferenţe de curs valutar aferente achizitionării in sistem teasing financiar a unui vehicul rutier motorizat cu o masă totală maximă autorizată care nu depăşeşte 3.500 kg şi care nu are mai mult de 9 scaune de pasageri incluzând şi scaunul şoferului, marca X, fără a face dovada utilizării acestuia exclusiv în scopul activitătii societătii.

De asemenea, organele de inspectie fiscală au constatat că societatea verificată nu a impozitat rezervele din reevaluare a mijloacelor fixe concomitent cu deducerea amortizării fiscale, drept urmare au stabilit elemente similare veniturilor aferente anului fiscal 2021 in sumă de x lei.

Societatea verificată a înregistrat în evidența contabilă achiziții de servicii de „foraj, împușcare și utilizare de explozibili, perforare, dislocare și excavare” de la diverse persoane juridice, servicii specifice activității de exploatare minieră, fără a deține licență de exploatare și fără a refactura contravaloarea acestor servicii. Acestea au fost puse la dispoziția societății C S.A. cu titlu gratuit.

S.C. X S.R.L., deși a înregistrat în evidența contabilă ca produs minier „material descoperit”, care de fapt reprezintă produsul minier „diorit”, pentru care deține licență de exploatare în vederea prelucrării și comercializării, nu a calculat și declarat către organul fiscal redevența minieră datorată.

În concluzie, în urma inspecției fiscale au fost stabilite obligații suplimentare în sumă totală de x lei, reprezentând:

  • x lei TVA;
  • x lei impozit pe profit;
  • x lei redevență minieră.

Sursa: ANAF