Constatări în urma unei inspecții fiscale la o societate cu obiectul de activitate „Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie”

S.C. X S.R.L., are ca obiect de activitate „Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie”, conform codului CAEN 1071.

Perioada verificată: 01.04.2021-30.04.2023.

Principalele constatări ale organelor de inspecție fiscală au fost:

În luna ianuarie 2022, societatea verificată a dedus TVA în sumă de x lei, pe baza unei facturi fiscale în valoare totală de x lei, reprezentând „achiziția unui teren intravilan”, fără a ține cont de faptul că achiziția unui teren construibil face parte din categoria „operațiunilor pentru care se aplică taxarea inversă”.

De asemenea, S.C. X S.R.L. a dedus TVA în sumă de x lei, având ca bază factura fiscală nr.–/20.01.2022, în valoare totală de x lei, reprezentând „achiziții de mijloace fixe”, fără a face dovada că bunurile achiziționate au fost destinate pentru necesitățile firmei sau în folosul realizării de operațiuni taxabile.

S.C. X S.R.L. nu a operat în deconturile de TVA ulterioare, la rubrica „diferențe negative de TVA stabilite de organele de inspecție fiscală…”, TVA respinsă pentru rambursare în sumă de x lei într-un control anterior.

În perioada aprilie 2021 – decembrie 2022, societatea verificată a înregistrat în evidența contabilă o serie de facturi de prestări servicii asupra unor bunuri imobile, în valoare totală de x lei, pentru care s-a dedus taxă pe valoarea adăugată în sumă de x lei, însă din documentele prezentate s-a constatat că imobilele ce fac obiectul acestor prestări de servicii aparțin unei alte societăți comerciale.

Având în vedere cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile legale, organele de inspecție fiscală au procedat la stabilirea corectă a taxei pe valoarea adăugată, rezultând un debit suplimentar reprezentând TVA în sumă de x lei.

 

Sursa: ANAF