Modificare Legea contabilității nr.82/1991

Legea nr. 238/2020 publicată în Monitorul Oficial nr. 1041 din 6 noiembrie 2020, modifică art. 28 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991. Astfel, reglementarea privind întocmirea și depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a situațiilor financiare sau a unor raportări contabile și la alte perioade decât anual, în cadrul exercițiului financiar, va fi aplicabilă doar persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) – (4) din Legea nr.82/1991, care au realizat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro la sfârșitul exercițiului financiar precedent.

Actul normativ mai prevede și republicarea în Monitorul Oficial, a Legii contabilității nr.82/1991 republicată, cu toate modificările și completările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare.