Modificare Cod Fiscal

Codul Fiscal a fost modificat prin două legi publicate în data de 6 noiembrie 2020, în Monitorul Oficial nr. 1041, astfel:

Legea nr. 239 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prin care au fost aprobate noi facilități fiscale, astfel:

  • Acordarea de credit fiscal pentru cheltuielile privind funcționarea unităților de educație timpurie aflate în administrarea contribuabililor sau pentru sumele achitate de contribuabili pentru plasarea copiilor angajaților în unități de educație timpurie aflate în unități care oferă servicii de educație timpurie, conform legislației în vigoare. Măsura vine în ajutorul persoanelor juridice care înființează creșe și/sau grădinițe pentru copii angajaților proprii sau plătesc pentru plasarea copiilor angajaților în creșe și/sau grădinițe (private sau de stat) care beneficiază de deducerea sumelor plătite din sumele de plată la bugetul de stat (impozit pe profit, pe salarii, tva, accize) în luna sau trimestrul în care acestea sunt cheltuite, în limita plafonului lunar de 1.500 lei/copil. Sumele vor fi deduse mai întâi din impozitul profit datorat de societate, iar diferența va fi scăzută din impozitul pe salarii reținut de contribuabil pentru angajați, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate.
  • Acordarea de facilități fiscale pentru persoanele juridice care sprijină sistemul de învățământ dual preuniversitar și universitar. Aceștia, au dreptul să deducă cheltuielile efectuate pentru organizarea și desfășurarea învățământul dual preuniversitar și universitar, potrivit reglementărilor legale în domeniul educației naționale. În plus, investițiile și mijloacele fixe deținute și utilizate pentru organizarea și desfășurarea învățământului dual preuniversitar și universitar, potrivit reglementărilor legale în domeniul educației naționale, reprezintă mijloace fixe amortizabile, a căror valoare se recuperează din punct de vedere fiscal prin deducerea amortizării.
  • Extinderea veniturilor neimpozabile prin cuprinderea veniturilor din burse, premii și alte drepturi sub formă de cazare, masă, transport, echipamente de lucru/protecție și altele asemenea primite de elevi/studenți pe parcursul învățământului dual preuniversitar/universitar, potrivit reglementărilor legale din domeniul educației naționale
  • Sunt cheltuieli deductibile, cheltuielile efectuate cu pregătirea teoretică și/sau practică a studenților în cadrul învățământului dual universitar, de către contribuabilii care determină venitul net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate (persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale, persoane fizice independente), măsura fiind similară celei aplicate persoanelor juridice plătitoare de impozit pe profit.

Legea nr. 241 pentru modificarea alin. (1) al art. 459 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ce are ca scop încurajarea activității antreprenoriale în România, prin înlăturarea obstacolelor birocratice și clarificarea condițiilor existente prin stabilirea unui cadru predictibil și mai puțin birocratic de declarare a spațiilor folosite în scop nerezidențial.

Astfel, începând cu 1 ianuarie 2020, în cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, indicată prin declarație pe propria răspundere, și cu condiția ca cheltuielile cu utilitățile să nu fie înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică, se stabilește fără a mai fi nevoie de documentație cadastrală și fără întocmirea unui raport evaluare la 5 ani.