Regimul TVA al cupoanelor valorice

In Monitorul Oficial al Romaniei (Partea I) nr.296 din data de 17 aprilie 2019, a fost publicata Legea nr. 60/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Masura este argumentata prin necesitatea transpunerii in legislatia nationala a prevederilor Directivei UE nr.1065/2016 referitoare la:

  • definirea cupoanele valorice si clasificarea acestora in cupoane valorice cu utilizare unica si cupoane valorice cu utilizari multiple;
  • stabilirea faptului generator al TVA si a regimului TVA aplicabil in cazul celor doua categorii de cupoane valorice.

Reamintim faptul ca modificarile aduse Codului fiscal, cu privire la regimul TVA aplicabil cupoanelor valorice, se aplica din data de 20 aprilie 2019.

Astfel, in Codul fiscal se introduce art.274 ^1 Dispozitii comune livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii, acesta reglementand regimul cupoanelor valorice (fostele vouchere).

In cadrul acestui articol sunt redate, urmatoarele definitii:

  • cupon valoric inseamna un instrument care presupune obligatia de a-l accepta drept contrapartida sau drept o parte din contrapartida unei livrari de bunuri sau prestari de servicii si care presupune indicarea bunurilor sau a serviciilor ce urmeaza a fi livrate sau prestate sau a identitatilor potentialilor furnizori/prestatori ai acestora, fie pe instrumentul in sine, fie in cadrul documentatiei aferente, inclusiv in cadrul termenilor si conditiilor de utilizare a instrumentului;
  • cupon valoric cu utilizare unica inseamna un cupon valoric in cazul caruia locul livrarii bunurilor sau al prestarii serviciilor la care se refera cuponul valoric si TVA datorata pentru acele bunuri sau servicii sunt cunoscute in momentul emiterii cuponului valoric;
  • cupon valoric cu utilizari multiple inseamna un cupon valoric, altul decat un cupon valoric cu utilizare unica.

Particularitati ale cuponului cu utilizare unica:

Fiecare transfer al unui cupon valoric cu utilizare unica efectuat de o persoana impozabila care actioneaza in nume propriu se considera a fi o livrare a bunurilor sau o prestare a serviciilor la care se refera cuponul valoric.

Predarea efectiva a bunurilor sau prestarea efectiva a serviciilor, in schimbul unui cupon valoric cu utilizare unica acceptat drept contrapartida sau parte a contrapartidei de catre furnizor/prestator, nu se considera a fi o tranzactie independenta, pentru partea contrapartidei acoperita de cupon.

Pentru partea contrapartidei care nu este acoperita de cuponul valoric cu utilizare unica se considera ca are loc o tranzactie independenta.

In situatia in care furnizorul/prestatorul bunurilor sau serviciilor nu este persoana impozabila care, actionand in nume propriu, a emis cuponul valoric cu utilizare unica, se considera ca furnizorul/prestatorul a livrat bunurile sau a prestat serviciile la care se refera cuponul valoric catre persoana impozabila care a emis in nume propriu cuponul, la data la care este utilizat cuponul.

In cazul in care transferul unui cupon valoric cu utilizare unica este realizat de un intermediar – persoana impozabila care actioneaza in numele altei persoane impozabile, respectivul transfer se considera a fi livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor la care se refera cuponul valoric, efectuata de persoana impozabila in numele careia actioneaza intermediarul.

Particularitati ale cuponului cu utilizari multiple:

Predarea efectiva a bunurilor sau prestarea efectiva a serviciilor, in schimbul unui cupon valoric cu utilizari multiple acceptat drept contrapartida sau parte a contrapartidei de catre furnizor/prestator, intra in sfera TVA potrivit art. 268, in timp ce fiecare transfer anterior al respectivului cupon valoric cu utilizari multiple nu intra in sfera TVA.

In cazul in care cuponul valoric cu utilizari multiple este transferat de o persoana impozabila, alta decat persoana impozabila care efectueaza operatiunea in sfera TVA potrivit alineatului anterior, orice prestare de serviciu care poate fi identificata, cum ar fi serviciile de distributie sau de promovare, intra in sfera TVA.

Astfel, sintetizand informatiile prezentate anterior, observam ca in cazul cupoanelor cu utilizare unica, se colecteaza TVA la momentul transferului cupoanelor, iar in cazul cupoanelor cu utilizari multiple, se colecteaza TVA la livrarea bunurilor sau la prestarea serviciilor la care se refera cuponul valoric.