Modificare procent deducere sponsorizare

Legea nr.156/2019 pentru modificarea art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial (Partea I) nr.625/26.07.2019, se adreseaza platitorilor de impozit pe profit.

Odata cu intrarea in vigoare a actului normativ mentionat, respectiv 29 iulie 2019, s-au imbunatatit facilitatile fiscale acordate pentru efectuarea de sponsorizari.

Astfel, procentul din cifra de afaceri in care se pot efectua sponsorizari, prin care se reduce impozitul pe profit de plata, creste de la 0,5% la 0,75%.

Este important de precizat faptul ca se pastreaza conditia cumulativa de a nu se depasi 20% din impozitul pe profit datorat la plata.

Restul reglementarilor aplicabile sponsorizarilor raman nemodificate, in sensul ca sponsorizarile reprezinta cheltuieli nedeductibile fiscal la calculul impozitului pe profit si pot fi efectuate sponsorizari doar catre persoanele ce au acest drept, prevazut de Legea nr.32/1994, cu modificari ulterioare.

Potrivit Legii sponsorizarii, art.4, alin.(1) poate fi beneficiar al sponsorizarii:

  1. orice persoana juridica fara scop lucrativ, care desfasoara in Romania sau urmeaza sa desfasoare o activitate in domeniile: cultural, artistic, educativ, de invatamant, stiintific – cercetare fundamentala si aplicata, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protectiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenta si servicii sociale, de protectia mediului, social si comunitar, de reprezentare a asociatiilor profesionale, precum si de intretinere, restaurare, conservare si punere in valoare a monumentelor istorice;
  2. institutiile si autoritatile publice, inclusiv organele de specialitate ale administratiei publice, pentru activitatile prevazute la lit. a);
  3. de asemenea, pot fi sponsorizate, in conditiile prezentei legi, emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum si carti ori publicatii din domeniile definite la lit. a);
  4. orice persoana fizica cu domiciliul in Romania a carei activitate in unul dintre domeniile prevazute la lit. a) este recunoscuta de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica ce activeaza in domeniul pentru care se solicita sponsorizarea.

Astfel, pot fi beneficiari ai sponsorizarii persoane juridice ce au rol social, cum ar fi entitati fara scop patrimonial – asociatii si fundatii, institutii publice sau emisiuni de radio si televiziune.

Sponsorizarea trebuie consemnata intr-un contract de sponsorizare. Contractul de sponsorizare se incheie in forma scrisa, cu specificarea obiectului, valorii si duratei sponsorizarii, precum si a drepturilor si obligatiilor partilor.

Important! Cand se efectueaza o sponsorizare catre o unitate de cult sau o entitate fara scop patrimonial, pentru a se beneficia de facilitatile fiscale ale sponsorizarii, trebuie ca acesti beneficiari ai sponsorizarii sa fie inscrisi in Registrul cu beneficiarii de sponsorizari (Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale), tinut de autoritatea fiscala. Celelalte persoane juridice sponsorizate nu au aceasta obligatie.

Daca se efectueaza o sponsorizare, iar valoarea acesteia este mai mare decat reducerea de impozit corespunzatoare celor doi parametri (0,75 la mie din cifra de afaceri, fara a depasi 20% din impozitul pe profit), atunci sponsorizarea poate fi reportata o perioada de 7 ani si se pot aplica facilitatile respectandu-se aceleasi conditii.

Reamintim faptul ca pana pe data de 25 martie din anul urmator, platitorii de impozit pe profit ce efectueaza plati trimestriale sau pana pe data de 25 februarie din anul urmator pentru platitorii de impozit pe profit anual, se depune formularul 107 – Declaratie informativa privind beneficiarii sponsorizarilor, mecenatului, burselor private.

Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale:

Acest registru se organizeaza de catre ANAF potrivit OpANAF nr.819/2019, este public si poate fi consultat accesand linkul https://www.anaf.ro/RegistrulEntitatilorUnitatilorCult/ .

Inscrierea in Registru, de catre beneficiarul sponsorizarii, se realizeaza pe baza solicitarii entitatii, prin depunerea on-line a formularului 163 “Cerere de inscriere/radiere in/din Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale”, impreuna cu certificatele de atestare fiscala eliberate de organelle fiscal locale in a caror evidenta aceasta este inregistrata ca platitor de impozite si taxe locale, daca sunt indeplinite cumulativ (la data depunerii cererii) urmatoarele conditii:

  • desfasoara activitate in domeniul pentru care a fost constituita, pe baza declaratiei pe proprie raspundere;
  • si-a indeplinit toate obligatiile fiscal declarative prevazute de lege;
  • nu are obligatii fiscal restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;
  • a depus situatiile financiare anuale, prevazute de lege;
  • nu a fost declarata inactiva, potrivit art.92 din Codul de Procedura Fiscala.

Cererea se solutioneaza in maximum 5 zile de la depunere, iar entitatea/unitatea de cult care indeplineste toate conditiile de mai sus se inscrie in „Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale” cu data aprobarii deciziei privind aprobarea cererii de inscriere in registrul mentionat.

In concluzie, noile limite se vor aplica începând cu al treilea trimestru al anului curent (2019). Astfel, societatile comerciale care au acordat sponsorizari in primele două trimestre, isi vor calcula deducerile la fel ca pana acuma (0,5%) urmand ca sponsorizarile acordate în ultimele 6 luni ale anului să fie deductibile cu pana la 0.75% din cifra de afaceri.