Vânzarea părților sociale

Plata de către societate a unui impozit datorat de către persoane fizice la vânzarea părților sociale

Domnul Popescu este o persoană fizică rezidentă în Romania, asociat unic al societății X SRL, persoană juridică română înființată conform Legii nr. 31/1990 privind societățile. Valoarea nominală a capitalului social este de 2.000 lei. Persoana fizică decide să vândă părțile sociale către o altă persoană fizică rezidentă în România. Părțile au agreat ca preț al vânzării suma de 10.000 lei și au semnat contractul de cesiune de părți sociale în data de 22 iulie 2015. Pentru transcrierea mențiunii, Registrul Comerțului solicită dovada plății impozitului în legătură cu acestă tranzacție.


La elaborarea monografiei contabile, avem în vedere că, prin faptul că persoana fizică vânzătoare a părților sociale realizează un preț mai mare decât valoarea nominală, se realizează un venit impozabil de către această persoană fizică.

Potrivit art. 66 alin (3) din Codul fiscal, pentru câștigul realizat de persoana fizică, aceasta datorează impozit pe venit în procent de 16%. Baza de calcul a impozitului este diferența între prețul de vânzare și valoarea nominală a părților sociale.

Impozitul este reținut de cumpărător din prețul datorat vânzătorului. Suma este lăsată la dispoziția societății și este achitată la buget de societatea comerciala ale cărei părți sociale sunt vândute.

Baza de calcul impozit= 10.000-2.000=8.000 lei

Impozit datorat = 8.000*16%=1.280 lei

Înregistrarea în contabilitate a sumei depuse de către cumpărător în casieria societății:

5311”Casa in lei” = 462 “Creditori diverși” cu suma de 1.280 lei

Înregistrarea acestei sume în contul impozitului pe venit datorat de persoana fizică:

462”Creditori diverși” = 446”Alte impozite si taxe” cu suma de 1.280 lei.

Plata impozitului la buget prin transfer bancar:

446”Alte impozite si taxe” = 5121 “Conturi la bănci în lei” cu suma de 1.280 lei

Impozitul se declară în declarația la bugetul de stat 100, aferentă lunii în care s-a plătit impozitul, iar până pe data de 28 februarie a anului următor, societatea depune declarația 205 cu impozitul reținut pe venitul realizat de persoana fizică.

Scadența impozitului este data până la care se efectuează mențiunea la Registrul Comerțului, iar respectarea acesteia este condiție de înregistrare a modificărilor aferente societății comerciale.