Constatari inspectie fiscala la o societate care are ca obiect de activitate „Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei”

S.C. X S.R.L., are ca obiect de activitate „Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei, cod CAEN 6419.

Perioada verificată a fost: 01.01.2020 31.12.2021.

Principalele constatări ale organelor de inspecţie fiscală au fost:

Activitatea societăţii X S.R.L. constă în achiziţionarea de conţinut digital de la terţi furnizori din România (artisti, modele) şi revânzarea acestui conţinut (content) către societatea D IT din statut membru X, operatorul website-ului LiveJasmin (conţinut digitat de sesiuni interactive cunoscut şi sub numele de videochat).

Din analiza bazelor de date ANAF, s-a constatat că societatea a declarat în perioada 01.01.2020-31.12.2021 prestări de servicii intracomunitare către societăţile: D 1T din statut membru X, B LTD – din statut membru Y şi F din statut membru Z în sumă de x lei.

Potrivit prevederilor legale în materie, organele de inspecţie fiscală au apreciat că „activitatea de videochat fiind un serviciu de divertisment pentru adulţi, al cărei loc de desfăşurare este în România, serviciile astfel prestate sunt operaţiuni impozabile din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată, neintrând in sfera de cuprindere a scutirilor”.

Având în vedere aspectele constatate, S.C. X S.R.L. avea obligaţia declarării şi plăţii taxei pe valoarea adaugată aferentă veniturilor obţinute urmare transmisiilor video electronice în sumă de x lei, facturate către D 1T din statut membru X, B LTD – din statut membru Y şi F din statut membru Z în perioada 01.01.2020 – 31.12.2021.

Astfel, urmare verificării documentelor efectuate de organele de inspecţie fiscală, au stabilit obligaţii fiscale suplimentare în sumă totală de x lei reprezentând taxă pe valoarea adaugată.

 

Sursa: ANAF