Redirectionarea impozitului pe profit/venit aferent sponsorizarilor

Potrivit unei propuneri legislative inregistrate recent la Senat, incepand din 2022, partea din impozitul pe profit, respectiv din impozitul pe venitul microintreprinderilor datorat de firme si permis de lege, va putea fi redirectionata oricand, intr-un interval de 7 ani consecutivi, pentru efectuarea de sponsorizari ale entitatilor non-profit, institutiilor publice sau persoanelor fizice care activeaza in educatie, cercetare, sanatate etc.

Mai exact, prin propunerea legislativa amintita se are in vedere modificarea Codului fiscal in sensul in care “incepand cu data de 1 ianuarie 2022, sumele neutilizate din impozitul pe profit pentru efectuarea sponsorizarilor se reporteaza in urmatorii 7 ani consecutivi, contribuabilul putand dispune asupra acestora oricand in aceasta perioada.”

Procedura efectiva ar urma sa fie stabilita prin ordin al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Astfel, asa cum apare in expunerea de motive a proiectului, aceste sume ar constitui un fond din care s-ar putea acorda sponsorizari, urmand ca firmele sa regularizeze anual sumele pe care le au la dispozitie.

Conform aceluiasi document, sponsorizarile reprezentand 20% din impozitul pe profit datorat se vor scadea din acesta, in cazul celor facute persoanelor juridice fara scop lucrativ, inclusiv unitati de cult, cu conditia ca acestea din urma sa fie inscrise in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale.

Sumele ramase, care nu au fost astfel scazute, se vor reporta in urmatorii 7 ani consecutivi, iar recuperarea acestora sume se va efectua “in ordinea inregistrarii acestora, in aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului  pe profit.”

Pe de alta parte, potrivit propunerii legislative inregistrate la Senat, in cazul sumelor neutilizate pentru efectuarea sponsorizarilor din impozitul pe veniturile micro, acestea se vor reporta, incepand cu data de 1 ianuarie 2022, in urmatoarele 28 de trimestre consecutive, contribuabilul putand, de asemenea, dispune asupra lor oricand in perioada amintita.

Astfel, potrivit acestei propuneri, contribuabililor li se va oferi o perioada mai lunga, de pana la 7 ani, pentru a decide daca vor sa dispuna de sumele respective pentru a face sponsorizari.