Proiect de ordin privind reglementarea unor aspecte contabile

Ministerul Finantelor (MF) a publicat, in data de 18 iunie 2021, pe website-ul institutiei, pentru consultare, un proiect Ordin pentru reglementarea unor aspecte contabile, referitoare la subunitatile din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate.

Initiatorii precizeaza, in Referatul de aprobare a actului normativ, ca din punct de vedere al reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, sediile permanente din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate reprezinta subunitati fara personalitate juridica ce apartin acestor persoane juridice si au obligatia intocmirii situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile cerute de Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

In situatia in care persoana juridica cu sediul in strainatate isi desfasoara activitatea in Romania prin mai multe sedii permanente, situatiile financiare anuale si raportarile contabile cerute de Legea contabilitatii nr.82/1991 se intocmesc de sediul permanent desemnat sa indeplineasca obligatiile fiscale, acestea reflectand activitatea tuturor sediilor permanente.

Reamintim ca odata cu emiterea OUG nr.13/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal si a Legii contabilitatii nr. 82/1991, in aria de aplicabilitate a legii contabilitatii sunt mentionate distinct persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente in Romania, precum si persoanele juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania.

Avand in vedere acest lucru, conform proiectului de Ordin, aria de aplicare a reglementarilor contabile aprobate prin OMFP nr.1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, este completata cu urmatoarele categorii de entitati:

  • sediile permanente din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate;
  • persoanele juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania.

Referitor la persoanele juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania, pentru aceasta categorie de entitati, prin proiect se stabilesc cerinte referitoare atat la primul an de aplicare a reglementarilor contabile, cat si ulterior acestuia.

Astfel, pentru primul exercitiu financiar de aplicare se propun urmatoarele:

  • informatiile raportate prin intermediul situatiilor financiare anuale corespund doar perioadei curente, nefiind raportate si informatiile corespunzatoare exercitiului financiar precedent celui de raportare;
  • situatiile financiare anuale se pot intocmi in oricare format prevazut de reglementarile contabile;
  • pentru conversia soldurilor elementelor bilantiere, existente la data incheierii exercitiului financiar, se utilizeaza cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar al perioadei curente;
  • pentru conversia rulajelor corespunzatoare operatiunilor derulate in exercitiul financiar de raportare, se foloseste cursul de schimb de la data tranzactiilor/cursul mediu al perioadei de raportare.

Din al doilea exercitiu financiar de aplicare a reglementarilor contabile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanelor juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania le sunt incidente prevederile reglementarilor mentionate.

„Situatiile financiare anuale reglementate prin proiectul de ordin sunt situatii financiare cu scop special, fiind destinate indeplinirii obligatiilor prevazute de Codul fiscal”, precizeaza initiatorii.

In plus, prin proiectul de Ordin se mai propune ca entitatile care au ales, potrivit legii, un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, sa intocmeasca situatiile financiare anuale corespunzatoare primului exercitiu financiar de raportare la sfarsitul primului exercitiu financiar astfel ales, care incepe ulterior datei de 1 ianuarie 2021.