Factura electronica e-factura

In Monitorul Oficial cu numarul 960 din data de 7 octombrie 2021 s-a publicat Ordonanta de urgenta (OUG) nr.120 din 4 octombrie 2021 privind administrarea, functionarea si implementarea sistemului national privind factura electronica RO e-Factura si factura electronica in Romania, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cartii de identitate a vehiculului si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere in vederea introducerii pe piata, punerii la dispozitie pe piata, inmatricularii sau inregistrarii in Romania, precum si supravegherea pietei pentru acestea.

Dispozitiile prezentului capitol reglementeaza sistemul national privind factura electronica RO e-Factura, precum si factura electronica la nivel national.

Definitiile de la alin.(1) se completeaza cu cele existente in Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.100/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ministerul Finantelor, prin Centrul National pentru Informatii Financiare, creeaza, dezvolta si administreaza sistemul national privind factura electronica RO e-Factura.

Sistemul national privind factura electronica RO e-Factura reprezinta ansamblul de principii, reguli si aplicatii informatice avand drept scop primirea facturii electronice de la emitent cu respectarea structurii facturii electronice prevazute la art. 4 alin. (1), stocarea prin mijloace electronice a facturilor si transmiterea catre destinatar.

Sistemul national privind factura electronica RO e-Factura devine operational in termen de maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Procedura de utilizare si functionare a sistemului national privind factura electronica RO e-Factura se aproba prin ordin al ministrului finantelor in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Structura facturii electronice respecta:

 • specificatiile tehnice si de utilizare a elementelor de baza ale facturii electronice asa cum sunt prevazute in standardul european SR EN 16931-1, care sunt aplicabile la nivel national;
 • specificatiile tehnice si de utilizare a elementelor de baza ale facturii electronice – RO_CIUS – si regulile operationale specifice aplicabile la nivel national;
 • continutul semantic asa cum este descris in standardul SR EN 16931-1, sintaxele identificate in CEN/TS 16931-2, in conformitate cu art. 2 alin. (1) lit. j), si corelarea adecvata definita in subpartea aplicabila a CEN/TS 16931-3.

Elemente principale ale facturii electronice sunt:

 • identificatorii de proces si de factura;
 • data facturii;
 • informatii privind identificarea operatorului economic care a livrat bunurile/produsele, a prestat serviciile sau a executat lucrarile;
 • informatii privind destinatarul facturii electronice;
 • informatii privind beneficiarul platii;
 • informatii privind reprezentantul fiscal al emitentului;
 • identificarea tipului de bunuri/produse livrate, servicii prestate sau lucrari executate;
 • referirea la contractul de achizitii publice/sectoriale, de concesiune de lucrari si servicii, precum si, dupa caz, la contractul de achizitii publice in domeniile apararii si securitatii;
 • detalii privind executarea lucrarilor, livrarea bunurilor/produselor sau prestarea serviciilor;
 • instructiuni de plata;
 • informatii privind creditari sau debitari;
 • informatii privind pozitiile de pe factura;
 • defalcarea TVA;
 • totalul facturii.

Factura electronica se transmite de catre emitent in sistemul national privind factura electronica RO e-Factura.

In situatia in care factura electronica transmisa respecta structura prevazuta la alin. (1), se aplica semnatura electronica a Ministerului Finantelor si se comunica de indata destinatarului. Aplicarea semnaturii electronice a Ministerului Finantelor atesta primirea acesteia in sistemul national privind factura electronica RO e-Factura.