Propuneri modificare Cod Fiscal, aprobate în Camera Deputaților

În data de 24 noiembrie 2020, Camera Deputaților a adoptat și depus spre avizare la Secretarul general pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constituționalității legii, două proiecte de legi în domeniul fiscal, care au fost adoptate de Senat, încă din luna octombrie a anului trecut, dar pentru care nu s-a aprobat procedura de urgență solicitată, în Biroul Permanent al Camerei Deputaților.

Potrivit procedurii legislative, cele două legi adoptate de Camera Deputaților se comunică, înainte de a fi trimise spre promulgare, Guvernului, Înaltei Curți de Casație și Justiție, precum și Avocatului Poporului și se depun la secretarul general al Camerei Deputaților și la secretarul general al Senatului, în vederea exercitării dreptului de sesizare a Curții Constituționale. La încheierea acestor proceduri, legile se trimit Președintelui României, în vederea promulgării.

Cele două proiecte adoptate de Camera Deputaților în ședința din 24 noiembrie 2020, vizează:

  • Reglementarea unor aspecte de procedură fiscală, prin modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, prin propunerea unor măsuri favorabile mediului de afaceri, având ca obiect îmbunătățirea echilibrului în relația dintre organele fiscale și contribuabili, simplificarea procedurilor de administrare a creanțelor fiscale, și o mai bună claritate a textului de lege, eliminând interpretările neunitare fie din partea organelor fiscale, fie din partea contribuabililor.
  • Reglementări în domeniul impozitului pe profit, impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, impozitului pe venit și contribuțiile sociale obligatorii, impozitului pe veniturile obținute din România de nerezidenți, impozitului pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România, taxa pe valoarea adăugată, accizele și alte taxe speciale, impozitele și taxele locale, prin modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal