Constituire grup fiscal TVA – aspecte generale

Din punct de vedere fiscal notiunea de grup poate fi intalnita atat in materie de TVA cat si in materie de impozit pe profit (incepand cu anul 2022).

Grup fiscal – TVA:

In conditiile art.269 alin. (9) si normelor de aplicare doua sau mai multe persoane impozabile stabilite in Romania care, independente fiind din punct de vedere juridic, sunt in relatii stranse una cu alta din punct de vedere organizatoric, financiar si economic, pot opta sa fie tratate drept grup fiscal unic.

Chiar daca se constituie un grup fiscal unic livrarile de bunuri si prestarile de servicii realizate de fiecare membru al grupului sunt supuse regimului normal de impozitare prevazut de titlul VII din Codul fiscal, indiferent daca sunt realizate catre terti sau catre ceilalti membri ai grupului fiscal, fiecare membru al grupului fiind considerat o persoana impozabila separata.

Se considera in stransa legatura din punct de vedere financiar, economic si organizatoric persoanele impozabile al caror capital este detinut direct sau indirect in proportie de mai mult de 50% de catre aceeasi asociati.

Termenul asociati include si actionarii, conform Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Indeplinirea acestei conditii se dovedeste prin certificatul constatator eliberat de catre Registrul Comertului si/sau, dupa caz, alte documente justificative.

Grupul fiscal se poate constitui din minimum doua persoane impozabile. Pentru constituirea unui grup fiscal unic trebuiesc indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

 1. o persoana impozabila nu poate face parte decat dintr-un singur grup fiscal;
 2. optiunea trebuie sa se refere la o perioada de cel putin 2 ani; Optiunea se refera la grup, nu la fiecare membru al grupului.
 3. toate persoanele impozabile din grup trebuie sa aplice aceeasi perioada fiscala.

Pentru a implementa grupul fiscal se depune la organul fiscal competent (organul central desemnat in acest scop) o cerere semnata de catre reprezentantii legali ai tuturor membrilor grupului, care sa cuprinda urmatoarele:

 1. numele, adresa, obiectul de activitate si codul de inregistrare in scopuri de TVA al fiecarui membru;
 2. dovada ca membrii sunt in stransa legatura;
 3. numele membrului numit reprezentant.

Conform normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal, organul fiscal competent trebuie sa ia o decizie oficiala prin care sa aprobe sau sa refuze implementarea grupului fiscal si sa comunice acea decizie reprezentantului grupului, in termen de 60 de zile de la data primirii documentatiei complete, respectiv a cererii completate, insotita de documentele justificative.

Implementarea grupului fiscal intra in vigoare:

 1. in prima zi din luna urmatoare datei comunicarii deciziei prevazute anterior, in cazul in care membrii grupului au perioada fiscala luna calendaristica;
 2. in prima zi a perioadei fiscale urmatoare datei comunicarii deciziei prevazute anterior, in cazul in care membrii grupului nu au perioada fiscala luna calendaristica.

Reprezentantul grupului trebuie sa notifice organului fiscal competent oricare dintre urmatoarele evenimente:

 1. incetarea optiunii de a forma un grup fiscal unic, cu cel putin 30 de zile inainte de producerea evenimentului;
 2. neindeplinirea conditiilor prevazute anterior, care conduc la anularea tratamentului persoanelor impozabile ca grup fiscal sau a unei persoane ca membru al grupului fiscal, in termen de 15 zile de la producerea evenimentului care a generat aceasta situatie;
 3. numirea unui alt reprezentant al grupului fiscal cu cel putin 30 de zile inainte de producerea evenimentului;
 4. parasirea grupului fiscal de catre unul dintre membri, cu cel putin 30 de zile inainte de producerea evenimentului;
 5. intrarea unui nou membru in grupul fiscal, cu cel putin 30 de zile inainte de producerea evenimentului.

De la data implementarii grupului fiscal unic:

 1. fiecare membru al grupului fiscal, altul decat reprezentantul:
 2. raporteaza in decontul de TVA orice livrare de bunuri, prestare de servicii, import sau achizitie intracomunitara de bunuri sau orice alta operatiune realizata de sau catre acesta pe parcursul perioadei fiscale;
 3. trimite decontul sau de taxa reprezentantului;
 4. nu plateste nicio taxa datorata si nu solicita nicio rambursare conform decontului sau de taxa;

 1. reprezentantul:
 2. preia, in primul decont consolidat, soldurile taxei de plata de la sfarsitul perioadei fiscale anterioare, neachitate pana la data depunerii acestui decont, precum si soldurile sumei negative a taxei pentru care nu s-a solicitat rambursarea din deconturile de TVA ale membrilor grupului aferente perioadei fiscale anterioare;
 3. raporteaza in propriul decont de TVA orice livrare de bunuri, prestare de servicii, import sau achizitie intracomunitara de bunuri ori de servicii, precum si orice alta operatiune realizata de sau catre acesta pe parcursul perioadei fiscale;
 4. raporteaza intr-un decont consolidat rezultatele din toate deconturile de TVA primite de la alti membri ai grupului fiscal, precum si rezultatele din propriul decont de taxa pentru perioada fiscala respectiva;
 5. depune la organul fiscal competent toate deconturile de taxa ale membrilor, precum si formularul de decont de taxa consolidat;
 6. plateste sau, dupa caz, solicita rambursarea taxei care rezulta din decontul de taxa consolidat.

Fiecare membru al grupului fiscal trebuie:

– sa depuna declaratia 390 la organul fiscal competent;

– sa se supuna controlului organului fiscal competent;

– sa raspunda separat si in solidar pentru orice taxa datorata de el sau de orice membru al grupului fiscal pentru perioada cat apartine respectivului grup fiscal;

– sa intocmeasca primul decont de TVA, dupa parasirea grupului fiscal, doar pe baza operatiunilor efectuate in perioada ulterioara parasirii grupului, fara preluarea soldului din decontul aferent perioadei fiscale anterioare, depus in vederea intocmirii decontului consolidat.

Livrarile de bunuri si prestarile de servicii realizate de fiecare membru al grupului sunt supuse regimului normal de impozitare prevazut de titlul VII din Codul fiscal, indiferent daca sunt realizate catre terti sau catre ceilalti membri ai grupului fiscal, fiecare membru al grupului fiind considerat o persoana impozabila separata.

Baza legala:

– Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;

– Codul de Procedura Fiscala (aprobat prin Legea nr.207/2015, publicata in MO nr.547 din23.07.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;

– Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal (aprobate prin HG nr.1/2016).