Aprobarea Sistemului De Raportare Contabila La 30 Iunie 2021 – Proiect De Ordin

Ministerul Finantelor (MF) a lansat in consultare publica, in data de 18 iunie 2021, proiectul de Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2021 a operatorilor economici.

Prin acest document, se propune ca sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2021 sa se aplice operatorilor economici care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri neta mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.

Conform Referatului de aprobare a actului normativ, pentru intocmirea raportarilor contabile la 30 iunie 2021, incadrarea in criteriul mentionat se efectueaza pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar precedent, respectiv a balantei de verificare incheiate la finele exercitiului financiar precedent, utilizand cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei (BNR), valabil la data incheierii exercitiului financiar precedent.

Este foarte important de precizat faptul ca entitatile care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2021, cele care in tot semestrul I al anului 2021 s-au aflat in inactivitate temporara, cele infiintate in cursul anului 2021, precum si persoanele juridice care se afla in curs de lichidare, potrivit legii, nu intocmesc raportari contabile la 30 iunie 2021.

Informatiile cuprinse in raportarile contabile se bazeaza pe reglementarile contabile aplicabile fiecarei categorii de operatori economici, respectiv Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare sau Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.2844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Raportarile contabile la 30 iunie 2021 urmeaza a fi depuse la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor pana cel mai tarziu la 16 august 2021.