Lucrari constructii la bun imobil din Germania – tratament TVA

Situatie: O societate comerciala ABC SRL, cu sediul in Romania si platitoare de TVA presteaza servicii in constructii la bunuri imobile in Germania pentru societati platitoare de tva din Germania.

Care este tratamentul declarativ referitor la TVA?

Dar in cazul in care serviciile sunt prestate unei persoane fizice rezidenta in Germania?

 

Solutie:

 

Conform art.278 alin.(4) din Codul fiscal, prin exceptie de la prevederile alin. (2) si (3), pentru urmatoarele prestari de servicii, locul prestarii este considerat a fi:

a)locul unde sunt situate bunurile imobile, pentru prestarile de servicii efectuate in legatura cu bunurile imobile, inclusiv serviciile prestate de experti si agenti imobiliari, de cazare in sectorul hotelier sau in sectoare cu functie similara, precum tabere de vacanta sau locuri amenajate pentru camping, de acordare de drepturi de utilizare a bunurilor imobile, pentru servicii de pregatire si coordonare a lucrarilor de constructii, precum serviciile prestate de arhitecti si de societatile care asigura supravegherea pe santier;

 

Potrivit pct.16, alin.(1) din Normele Metodologice, prin exceptie de la regulile generale prevazute la art.278 alin. (2) si (3) din Codul fiscal, indiferent de statutul beneficiarului, respectiv persoana impozabila sau persoana neimpozabila, locul prestarii serviciilor prevazute la art.278 alin.(4) din Codul fiscal se stabileste in functie de regulile prevazute la alin.(4) al art.278 din Codul fiscal.

 

Avand in vedere aceste dispozitii, serviciile efectuate asupra bunurilor imobile din Germania  nu se declara in declaratia recapitulativa mentionata la art.325 din Codul fiscal (D390), indiferent de statutul beneficiarului, si nici nu se aplica prevederile referitoare la inregistrarea in scopuri de taxa, care sunt specifice prestarilor si achizitiilor intracomunitare de servicii.

 

Valoarea facturii emise, evidentiate in jurnalul pentru cumparari se raporteaza doar prin decontul de TVA cod 300 la randul 3 alocat pentru “Livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care locul livrarii/locul prestarii este in afara Romaniei (in UE sau in afara UE)”, fara preluare la randul 3.1.

 

Astfel, operatiunea nu reprezinta pentru societatea din Romania o prestare intracomunitara de servicii, motiv pentru care valoarea facturii emise nu se raporteaza de catre persoana impozabila din Romania prin declaratia recapitulativa cod 390 VIES.

 

Asadar, indiferent de calitatea beneficiarului, impozabila sau neimpozabila (persoana fizica) operatiunile nu sunt impozabile in Romania, fiind impozabile in Germania, unde este situat bunul imobil.

 

Este important de mentionat faptul ca, in cazul in care servicile se efectueaza pentru persoane fizice, prestatorul din Romania trebuie sa verifice daca nu este obligat sa se inregistreze in scopuri de TVA in Germania pentru serviciile prestate prin intermediul unui sediu fix, similar prevederilor art.316 alin.(2) lit.c) pct.2 aplicabile in Romania si sa factureze cu TVA din Germania.

 

Potrivit acestor prevederi, persoana impozabila care are sediul activitatii economice in afara Romaniei, dar este stabilita in Romania printr-un sediu fix, conform art. 266 alin. (2) lit. b), este obligata sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA in Romania, astfel:

(…) c) inainte de realizarea unor activitati economice de la respectivul sediu fix in conditiile stabilite la art. 266 alin. (2) lit. b) si c) care implica:

(…) 2. prestari de servicii taxabile si/sau scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere, altele decat cele prevazute la lit. a) si b);”

 

Conform prevederilor art. 266 alin. (2) lit. b) se considera ca o persoana juridica este stabilita printr-un sediu fix daca are suficiente resurse tehnice si umane pentru a efectua prestari de servicii impozabile.

Asadar, daca societatea dispune de suficiente resurse tehnice si umane pe teritoriul Germaniei, aceasta ar trebui sa se inregistreze in scopuri de TVA in Germania.

 

Baza legala:

  • Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Codul de Procedura Fiscala (aprobat prin Legea nr.207/2015, publicata in MO nr.547 din23.07.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal (aprobate prin HG nr.1/2016).