Modificari privind operatiunile si societatile de leasing

Legea 83 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing a fost publicata in Monitorul oficial nr.401 din 16 aprilie 2021, cu aplicabilitate din 19 aprilie 2021.

 

Conform OG 51/1997, contractele de leasing, precum si garantiile reale si personale, constituite in scopul garantarii obligatiilor asumate prin contractul de leasing, pot reprezinta titluri executorii.

Modificarile aduse de noua lege constau in faptul ca dispozitiile de mai sus nu se aplica in situatia in care locatarul/utilizatorul este consumator, prin consumator intelegandu-se orice persoana fizica sau grup de persoane fizice care are calitatea de utilizator/locatar intr-un contract de leasing, si care actioneaza in scopuri in afara activitatii sale comerciale.

Calitatea de consumator care actioneaza in scopuri personale sau familiale se prezuma si se analizeaza in raport cu contractul care intra sub incidenta ordonantei, si nu cu intreaga activitate a debitorului.

 

In plus, noua lege prelungeste perioada de gratie cu inca o luna in cazul celor care au achizitionat un bun prin leasing si nu reusesc sa achite la timp ratele.

 

Vechea prevedere:“In cazul in care locatarul/utilizatorul nu executa obligatia de plata integrala a ratei de leasing timp de doua luni consecutive, calculate de la scadenta prevazuta in contractul de leasing, locatorul/finantatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing, iar locatarul/utilizatorul este obligat sa restituie bunul si sa plateasca toate sumele datorate, pana la data restituirii in temeiul contractului de leasing” prevedea Ordonanta Guvernului nr.51/1997

 

Noua prevedere: “In cazul in care locatarul/utilizatorul, care are calitatea de consumator, nu acopera rata de leasing timp de 3 luni consecutive, calculate de la scadenta prevazuta in contractul de leasing, locatorul/finantatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing”.

 

Odata cu publicarea Legii nr.83/2021, sunt aduse modificari importante in procedura de reziliere a contractului in cazul in care locatarul/utilizatorul nu acopera rata de leasing, astfel:

 

In situatia in care locatarul/utilizatorul, care are calitatea de consumator, nu acopera rata de leasing timp de 3 luni consecutive, calculate de la scadenta prevazuta in contractul de leasing, locatorul/finantatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing.

 

In cazul in care locatarul/utilizatorul restituie bunul in termenul prevazut in contract, eventualele despagubiri nu pot cuprinde decat diferenta intre totalul sumelor datorate conform contractului, diminuata cu valoarea obtinuta prin valorificare, exclusiv TVA, sau, dupa caz, cu valoarea stabilita printr-un raport de evaluare a bunului emis de un evaluator autorizat conform legii.

Astfel, sumele datorate conform contractului de leasing se constituie din facturile emise si neachitate, valoarea de intrare ramasa de achitat pana la finele perioadei de leasing, inclusiv valoarea reziduala, cheltuieli cu asigurarile bunului, reprezentate de polita de asigurare obligatorie si/sau polita de asigurare facultativa, amenzi de circulatie si amenzi pentru neplata rovinietei, precum si taxe/impozite aferente bunului.

 

In situatiile in care bunul a fost restituit in termenul prevazut in contract, locatarul/utilizatorul consumator sau un tert cumparator propus de acesta in termen de 5 zile de la indeplinirea obligatiei de predare beneficiaza de dreptul prioritar la cumpararea bunului, valabil timp de 30 de zile de la data predarii, timp in care poate fi emisa acceptarea ferma si irevocabila de cumparare la un pret cel putin egal cu contravaloarea tuturor sumelor datorate conform contractului, iar locatarul/utilizatorul consumator are obligatia de a credita contul finantatorului cu diferenta necesara pana la concurenta sumelor datorate conform contractului de leasing, inclusiv valoarea reziduala la care se adauga TVA, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

In situatia in care acceptarea de cumparare emisa de tertul cumparator propus este inferioara cuantumului sumelor datorate conform contractului, locatarul/utilizatorul consumator are obligatia de a credita contul finantatorului, cu diferenta necesara pana la concurenta sumelor datorate conform contractului, cel mai tarziu la data incasarii de catre locator/finantator a pretului de vanzare aferent transferului bunului, cu respectarea termenului de 30 de zile de mai sus.

 

Transferul dreptului de proprietate asupra bunului va opera la data incasarii integrale a sumelor datorate conform contractului, care nu va putea fi ulterioara datei de expirare a dreptului prioritar.

 

In cazul in care locatarul/utilizatorul consumator sau tertul cumparator propus nu respecta prevederile amintite mai sus, locatorul/finantatorul poate dispune in mod liber de bun, iar locatarul/ utilizatorul este obligat sa plateasca locatorului/finantatorului sumele stabilite mai sus (sumele datorate conform contractului de leasing se constituie din facturile emise si neachitate, valoarea de intrare ramasa de achitat pana la finele perioadei de leasing, inclusiv valoarea reziduala, cheltuieli cu asigurarile bunului, reprezentate de polita de asigurare obligatorie si/sau polita de asigurare facultativa, amenzi de circulatie si amenzi pentru neplata rovinietei, precum si taxe/impozite aferente bunului).

 

In cazul in care locatarul/utilizatorul nu restituie bunul in termenul prevazut de contract, acesta va achita locatorului/ finantatorului, pe langa sumele datorate conform contractului de leasing, si cheltuielile pentru recuperarea bunului.

 

Baza legala:

  • Legea 83/2021 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing;
  • OG 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing – Republicare.