Majorarea stimulentului de insertie

OUG nr.26/2021 pentru modificarea si completarea OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor a fost publicata in Monitorul Oficial nr.363 din 8 aprilie 2021.

Actul normativ prevede ca parintii aflati in concediu pentru cresterea copiilor vor primi un stimulent de insertie majorat la 1.500 de lei, fata de 650 de lei, cat este in prezent, daca revin in activitate inainte de implinirea de catre copil a varstei de 6 luni sau 1 an in cazul copilului cu handicap.

Suma este acordata pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu dizabilitati.

Documentul mai prevede mentinerea la nivelul de 650 lei a stimulentului de insertie acordat pentru:

  • persoanele care realizeaza venituri supuse impozitului dupa implinirea de catre copil a varstei de 6 luni (1 an in cazul copilului cu handicap) oricand, pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani (3 ani in cazul copilului cu dizabilitati);
  • persoanele care realizeaza venituri supuse impozitului dupa implinirea de catre copil a varstei de 2 ani (3 ani in cazul copilului cu dizabilitati) oricand, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani (4 ani in cazul copilului cu dizabilitati).

 

In acelasi timp, se introduce stimulentul de insertie de 650 lei pentru persoanele care se intorc la activitatea profesionala in perioada in care sunt indreptatite sa beneficieze de concediul pentru ingrijirea copilului cu dizabilitati cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani.

Documentul mai prevede acordarea stimulentului de insertie parintelui care are in intretinere copii cu varsta cuprinsa intre 2 (3) si 3 (4) ani in cazul in care, dupa incetarea unui raport de munca sau de serviciu, se reangajeaza, precum si in situatia in care acesta beneficiaza de concediile medicale prevazute de OUG nr.158/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv concediile pentru recuperarea capacitatii de munca, concediile de ingrijire a copilului bolnav, mai putin concediile de maternitate.

In plus, sunt clarificate unele dispozitii privind acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului in cazul persoanelor care, dupa stabilirea dreptului, isi stabilesc resedinta in alta tara si sunt reglementate situatiile in care se constata o abatere grava sau abateri disciplinare repetate in legatura cu munca in perioada acordarii stimulentului de insertie, respectiv pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 (4) ani, perioada in care, in prezent, se interzice angajatorului incetarea raportului de munca sau de serviciu.

Cererile pentru acordarea drepturilor prevazute de OUG nr.26/2021, reprezentand indemnizatie sau stimulent de insertie, si documentele din care rezulta indeplinirea conditiilor legale de acordare a acestora se depun la primaria comunei, orasului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucuresti pe raza careia solicitantul isi are domiciliul sau resedinta.

Pana la data de 5 a fiecarei luni, primariile au obligatia de a transmite pe baza de borderou cererile inregistrate in luna anterioara, insotite de documentele justificative, la agentiile pentru prestatii sociale judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii teritoriale. Decizia se comunica solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii direct sau prin posta, inclusiv posta electronica sau orice alt mijloc de comunicare.

OUG 26/0221, adauga niste situatii in care plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se suspenda:

  1. agentia teritoriala constata ca pe baza documentelor transmise s-a stabilit un cuantum eronat al dreptului;
  2. in urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de reprezentanti ai Curtii de Conturi a Romaniei s-au constatat date eronate cu privire la indeplinirea conditiilor de acordare a drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.

 

Sumele reprezentand drepturile prevazute de OUG nr.26/2021, incasate necuvenit, se recupereaza de la beneficiarii acestora, in conditiile prevazute de OUG nr.44/2014 pentru reglementarea unor masuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenta sociala, precum si pentru modificarea art.101 din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari prin Legea nr.266/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza deciziei emise de directorul executiv al agentiei teritoriale.

Prin exceptie, sumele reprezentand drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, incasate necuvenit de catre angajatii sistemului de aparare, ordine publica si securitate nationala, se recupereaza de la beneficiarii acestora, in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 121/1998 privind raspunderea materiala a militarilor, aprobata prin Legea nr. 25/1999.”

 

Astfel – potrivit reprezentantilor MMPS – aplicarea prevederilor noului act normativ poate duce la scaderea cheltuielilor de asistenta sociala cu aproximativ 100 milioane lei pentru o perioada de 12 luni. Pentru anul 2021, tinand cont de perioada ramasa pana la sfarsitul acestuia, se estimeaza o scadere a cheltuielilor de aproximativ 58 milioane lei.

 

Baza legala:

  • OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor;
  • OUG 26/2021 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor.