Reducerea timpului de munca pe durata starii de urgenta

Legea nr.58/2021 pentru aprobarea OUG nr.211/2020 privind prelungirea aplicarii unor masuri de protectie sociala adoptate in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea OUG nr.132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca a fost publicata in Monitorul Oficial nr.345 din data de 5 aprilie 2021, cu aplicare din data de 8 aprilie 2021.

Precizam ca mecanismul Kurzarbeit, cu decontarile de la stat pentru cei afectati de pandemie si care reduc, in starea de alerta, timpul de munca pentru angajati, ramane unul dintre principalele tipuri de ajutor acordate de Guvern firmelor.

Actul normativ vizeaza, dupa cum se stie, reglementari procedurale si fiscale privind programul redus de lucru al salariatilor (kurzarbeit). In acest sens, este de mentionat ca una dintre modificarile aduse de lege Ordonantei de urgenta nr.132/2020 se refera la formula de calcul a indemnizatiei, care va fi, potrivit noilor prevederi, de 75% din salariul de baza brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru.

Mentionam faptul ca vechea formula (conform prevederilor anterioare), respectiv 75% din diferenta dintre salariul de baza brut lunar prevazut in contractul individual de munca si salariul de baza brut lunar aferent orelor de munca efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de munca, in completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat, a dus la unele anomalii in practica privind cuantumul indemnizatiei.

Astfel, prin derogare de la prevederile art.112 alin. (1) din Codul muncii, in cazul reducerii temporare a timpului de munca, determinate de instituirea starii de urgenta/alerta/asediu, in conditiile legii, pe perioada starii de urgenta/alerta/asediu, precum si pe o perioada de pana la 3 luni de la data incetarii ultimei perioade in care a fost instituita starea de urgenta/alerta/asediu, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de munca a salariatilor cu cel mult 80% din durata zilnica, saptamanala sau lunara, prevazuta in contractul individual de munca.

Acolo unde exista organizatii sindicale indreptatite sa negocieze contractul colectiv la nivel de unitate sau reprezentanti ai salariatilor, masura de reducere a timpului de munca se ia de angajator cu acordul organizatiei sindicale indreptatite sa negocieze contractul colectiv ori, in cazul in care aceasta nu exista, cu reprezentantii salariatilor.

Este important de precizat faptul ca angajatorul poate modifica programul de munca ori de cate ori este necesar, cu obligatia de a justifica o astfel de modificare, in limitele prevazute anterior.

Reducerea timpului de munca se stabileste prin decizia angajatorului, pentru o perioada de cel putin 5 zile lucratoare, cuprinse in perioada de 30 de zile calendaristice, incepand cu prima zi de aplicare efectiva a masurii. Aceasta masura se aplica si in cazul programului de munca in ture, precum si in cazul programului de munca inegal.

Decizia angajatorului privind reducerea timpului de munca, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile si drepturile salariale aferente se comunica salariatului cu cel putin 5 zile inainte de aplicarea efectiva a masurii.

Conform Legii nr.58/2021, pe durata reducerii timpului de munca, salariatii afectati de masura beneficiaza de o indemnizatie de 75% din salariul de baza brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru.

In situatia in care bugetul angajatorului destinat platii cheltuielilor de personal permite, indemnizatia poate fi suplimentata de angajator cu sume reprezentand diferenta pana la nivelul salariului de baza corespunzator locului de munca ocupat, fara ca aceasta diferenta sa poata fi decontata asemenea indemnizatiei acordate (de 75%).

Mentionam ca indemnizatia este suportata de angajator, din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri si cheltuieli al acestuia, si se achita la data platii salariului aferent lunii respective, urmand a se deconta din bugetul asigurarilor pentru somaj, dupa indeplinirea de catre angajator a obligatiilor declarative si de plata aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor din perioada pentru care se face solicitarea, in conformitate cu prevederile Codului fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

In actul normativ recent publicat se precizeaza ca procedura de decontare a sumelor se stabileste prin hotarare a Guvernului.

In situatia in care angajatorul nu recupereaza indemnizatia acordata potrivit Legii 58 de la Bugetul Asigurarilor pentru somaj, acesta nu are dreptul de a o recupera de la salariat.

Din punct de vedere fiscal, indemnizatia reprezinta venit de natura salariala si este supusa impozitarii si platii contributiilor sociale, in conditiile legii. Pentru calculul impozitului pe venit se aplica regulile prevazute la art.78 alin.(2) lit.a) din Legea nr.227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

In conditiile in care, in cursul aceleiasi luni, salariatul obtine atat venituri din salarii, cat si indemnizatie aferenta orelor de reducere a programului, in vederea impozitarii, acestea se cumuleaza, pentru acordarea deducerii personale.

Impozitul lunar se determina potrivit prevederilor art.78 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

In Legea 58 se mai mentioneaza faptul ca, pe perioada de aplicabilitate a masurii sunt interzise atat angajarea de personal pentru prestarea unor activitati identice ori similare cu cele prestate de catre salariatii al caror timp de munca a fost redus, cat si subcontractarea activitatilor desfasurate de salariatii al caror timp de munca a fost redus. Interdictia se raporteaza la nivel de filiala, sucursala sau alte sedii secundare definite de Legea societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la nivelul carora se aplica masura Kurzarbeit.

Angajatorul poate dispune masura reducerii timpului de munca si poate solicita decontarea indemnizatiei daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

  • masura afecteaza cel putin 10% din numarul de salariati ai unitatii;
  • reducerea activitatii este justificata de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioara aplicarii masurii prevazute la pct. 1 sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia, cu cel putin 10% fata de luna similara sau fata de media lunara a cifrei de afaceri din anul anterior declararii starii de urgenta/alerta/asediu, respectiv 2019. In cazul organizatiilor neguvernamentale, precum si al angajatorilor din categoria reglementata de OUG nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016, diminuarea se raporteaza la veniturile realizate.

Pe perioada aplicarii masurii, salariatii afectati de aceasta masura nu pot efectua munca suplimentara la acelasi angajator.

In cazul angajatorilor care aplica Kurzarbeit, acordarea de prime sau alte venituri in afara de salariul de baza stabilit prin contract, pentru persoanele care asigura conducerea si/sau administrarea societatilor, potrivit Legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza dupa finalizarea perioadei de aplicare a masurii.

In lunile in care se aplica reducerea timpului de munca, angajatorul nu poate initia concedieri colective.