Propuneri Ministerul Finantelor pentru modificarea actelor normative în materie de restructurare a obligațiilor bugetare

Ministerul Finanțelor Publice propune modificarea anexelor nr. 1-2 și 4-16 la Procedura de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 iulie 2020, printr-un proiect de ordin publicat pe site la rubrica transparență. Prin proiectul de ordin, sunt reglementate și formularele care se utilizează pentru menținerea înlesnirii la plată a cărei valabilitate a fost pierdută, pentru modificarea înlesnirii la plată, precum și pentru orice alte operațiuni privind procedura de acordare și de urmărire a derulării înlesnirilor la plată. 

Modificările promovate prin actele normative în materie de restructurare a obligațiilor bugetare, vizează aspecte precum:

 • eliminarea plafonului de un milion de lei;
 • clarificarea prevederilor referitoare la aplicarea procentului de 5%, 10% sau 15% ce trebuie calculat prin raportare la cuantumul obligațiilor bugetare principale care fac obiectul înlesnirii la plată conform art. 4 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019;
 • extinderea ariei de cuprindere a obligațiilor pentru care se poate acorda restructurarea obligațiilor bugetare, de la 31 decembrie 2018 la 31 iulie 2020, inclusiv;
 • prorogarea termenului de depunere a notificării privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare de la 31 martie 2021, inclusiv;
 • prorogarea termenului de depunere a cererii de restructurare a obligațiilor bugetare de la 30 iunie 2021, inclusiv;

De asemenea, s-a urmărit armonizarea prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2810/2019 cu modificările și completările care au intervenit  în Ordonanța Guvernului nr. 6/2019, astfel:

 • eliminarea sintagmei „în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei”;
 • modificarea termenului de depunere a notificării;
 • modificarea termenului de depunere a cererii de restructurare a obligațiilor bugetare;
 • completarea sferei de aplicare prin includerea unor noi categorii de debitori: debitorii care pierd eşalonarea la plată întrucât disponibilităţile băneşti ale acestora, previzionate pe perioada de derulare a eşalonării, nu permit susţinerea acesteia, precum și debitorii care au garantate obligaţiile bugetare;
 • reglementarea expresă a faptului că notificarea poate fi retrasă oricând de către debitor la cererea acestuia, fără ca debitorul să piardă dreptul de a depune o nouă notificare până la împlinirea termenului prevăzut de lege;
 • clarificarea  prevederilor referitoare la plata procentului de 5%, 10% sau 15% reprezentând avans ce trebuie plătit prin raportare la cuantumul obligațiilor bugetare principale care fac obiectul înlesnirii la plată;
 • clarificarea unor  aspecte de procedură în legătură cu emiterea deciziilor în cazul în care sunt plătite anticipat sume cuprinse în graficul de plată, sau debitorul solicită modificarea sau menținerea înlesnirii la plată, precum şi pentru orice alte operațiuni privind procedura de acordare şi de urmărire a derulării înlesnirilor la plată.