Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării „Inițiativei regiuni mai puțin dezvoltate“ în România

 

A fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1.060 din 11 noiembrie 2020, Ordinul nr. 4.003/2020 al ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM în vederea realizării de procese de dezvoltare a unor modele conceptuale inovative în domeniile de specializare inteligentă, în cadrul Programului operațional regional 2014-2020, prin axa prioritară 1 „Promovarea transferului tehnologic“, prioritatea de investiții 1.1 „Promovarea investițiilor în C I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general“obiectivul specific 1.2 – Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării „Inițiativei regiuni mai puțin dezvoltate“ în România.
Obiectivul principal îl reprezintă sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii care realizează activități specifice cu caracter inovativ, având ca scop principal demonstrarea funcționalității și verificarea unui anumit concept de produs, serviciu sau proces, în domeniile de specializare inteligentă menționate în anexa la ordin, care poate fi realizat și introdus pe piață, demonstrând parcurgerea etapelor de maturitate tehnologică de la nivelul 3 la nivelul 4 sau 5 și încheierea unor parteneriate cu scopul continuării cercetării derulate prin proiectul finanțat în vederea dezvoltării modelului conceptual sau reutilizării ipotezelor considerate în cadrul proiectului pentru dezvoltarea unui nou model conceptual inovativ.

 

Lista domeniilor de specializare inteligentă:

 1. Bioeconomie
 • Agroalimentar (genetica plantelor, cultura plantelor tehnice, agricultura circulară, tehnologii avansate de procesare a produselor agroalimentare, ferme inteligente, produse alimentare sigure, produse agroalimentare optimizate nutrițional)
 • Silvicultura și ingineria lemnului (bioenergie, noi produse, procese și tehnologii, modele inovative de afaceri pentru produsele tradiționale)
 • Biotehnologii (biotehnologii farmaceutice, biocombustibili și biocatalizatori de uz industrial, substanțe bioactive, bioreactivi, prelucrarea biomasei)
 1. Tehnologii informaționale și de comunicații, spațiu și securitate
 • Societatea informațională (e-educație, gamificare, analize de big data cu aplicație în medicină, e-incluziune și monitorizarea în timp real a sistemelor sociale)
 • Securitate cibernetică
 • Industria 4.0 (urmărirea produselor alimentare de-a lungul lanțului valoric, nanoelectronică și optoelectronică, software industrial, inteligență artificială, industrii creative)
 1. Energie, mediu și schimbări climatice
 • Mediu și schimbări climatice (biodiversitate, exploatarea responsabilă și managementul sustenabil al patrimoniului verde, noi genotipuri de plante cu rezistența crescută la schimbări climatice, agricultura de precizie, sisteme enzimatice pentru monitorizarea poluării, tehnologii de epurare a apelor, de reciclare deșeuri, motorizarea apelor industriale)
 • Energie (management energetic, ZEB, smart factoring, eficiență și securitate energetică, smart city, rețele inteligente pentru consumatori inteligenți)
 1. Eco-nanotehnologii și materiale avansate   
 • Textile (design inovativ de produs – nano bio, textile cu senzori încorporați – textile funcționale cu aplicabilitate în medicină, textile inteligente, vestimentație sinergică, up-cycling deșeuri textile și slow fashion, digital fashion, fabricație inteligentă – senzori, software de urmărire, roboți industriali)
 • Noi materiale (exploatarea firelor naturale, biomateriale avansate, textile tehnice, structuri tricotate cu proprietăți termice, tricoturi pentru protecție mecanică, structuri textile compozite, materiale noi pentru construcții, materiale ecologice)
 1. Sănătate
 • Sănătate și turism pentru un stil de viață sănătos (recuperare medicală, balneo-fiziokinetoterapie, nutriție și dietetică, bioingineria reabilitării, slow food și alimentație sănătoasă, soluții TIC pentru turism, marketing și promovare creativă

Schema se aplică investițiilor realizate atât în mediul urban, cât și în mediul rural, în toate regiunile de dezvoltare ale României, respectiv: București-Ilfov, Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru.

Solicitantul trebuie să aibă capacitatea financiară de a asigura: contribuția proprie la valoarea eligibilă a proiectului, minimum 10%, finanțarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului (dacă este cazul), precum și resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Contribuția financiară proprie este constituită fie din resurse proprii, fie din resurse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.

Finanțarea nerambursabilă maximă acordată pentru un proiect de investiții în cadrul prezentei scheme nu poate depăși 90% din valoarea eligibilă a investiției, cu respectarea plafonului de minimis aferent tipului de investiție finanțat, respectiv echivalentul în lei a 200.000 euro sau 100.000 euro, după caz.

Măsura se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, respectiv 11 noiembrie 2020, până la 31 decembrie 2021, în limita bugetului alocat, în sensul acordării de ajutoare prin încheierea de contracte de finanțare. 

Plățile se vor realiza până la data de 31 decembrie 2024, în limita bugetului alocat.

Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 10,69 milioane euro, aproximativ 51,67 milioane lei, din care 9,09 milioane euro, aproximativ 43,92 milioane lei, finanțare europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), respectiv 1,60 milioane euro, aproximativ 7,75 milioane lei, contribuția națională prin bugetul de stat.