Legea nr. 102/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale

Prin acest act au fost aduse câteva modificări importante, care intră în vigoare începând cu data de 5 iulie 2020, data intrării în vigoare a actului, astfel:

– O persoană fizică poate să fie asociat unic în mai multe societăți comerciale cu răspundere limitata; aceleași prevederi sunt aplicabile și persoanelor juridice, societăți cu răspundere limitată, chiar dacă au asociat unic, o persoană fizică;

– Au fost eliminate condițiile privind suprafața sau numărul societăților care pot funcționa într-un sediu social;

– Eliminarea avizului Asociației de proprietari pentru societățile care nu desfășoară activitate la sediu și înlocuirea acestuia cu o declarație pe propria răspundere a administratorului.

În termen de 60 zile de la data intrării în vigoare, Guvernul va revizui modificările prezentate. prin norme metodologice de aplicare.