Impozitarea containerelor

Conform HG nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, containerele au caracteristicile unor constructii usoare folosite pentru depozitarea materialelor iar incadrarea lor corecta este in clasa 1.5.12 din Catalogul mijloacelor fixe.

Referitor la impozitul pe cladiri, trebuie avuta in vedere definitia cladirii de la art.453 lit. b) din Codul fiscal, asa cum este ea explicitata la pct.2 alin.1-3 din Normele metodologice de aplicare.

Astfel, in vederea incadrarii unei constructii in categoria cladirilor impozabile, aceasta trebuie sa fie fixata in pamant cu caracter permanent, respectiv trebuie sa existe intentia de a fi pastrat pe acelasi amplasament cel putin pe durata unui an calendaristic.

Sunt date ca exemplu de constructii considerate cladiri un container folosit ca punct de vanzare, o toneta de ziare, o toaleta publica instalata intr-un parc, care sunt mentinute in acelasi loc mai mult de un an calendaristic.

In schimb, nu sunt considerate cladiri un container folosit ca vestiar pe durata unui santier, instalat intre 1 mai 2016 si 30 septembrie 2017, o toaleta publica amplasata pe durata unui concert, un cort, un balon pentru acoperirea unui teren de sport, care vara este strans, o casa de lemn amplasata in curtea unui magazin in vederea vanzarii.

Din aceste exemple reiese ca, in mod cert, containerele utilizate pentru depozitarea materialelor pe santier sunt considerate cladiri, chiar daca nu sunt fixate in pamant cu caracter permanent, avand in vedere ca ele vor fi mentinute pe santierul respectiv timp de 2 ani, ceea ce implica cel putin un an calendaristic intreg.

Spre exemplu, daca santierul este organizat pe perioada octombrie 2018 – septembrie 2020, containerele sunt considerate cladiri deoarece anul 2019 este un an calendaristic intreg in care sunt mentinute in acelasi loc.

In schimb, daca santierul dureaza un an si acesta nu este un an calendaristic intreg (adica 1 ianuarie – 31 decembrie) containerele nu vor fi considerate cladiri supuse impozitului pe cladiri intrucat nu este indeplinita conditia „cel putin un an calendaristic”, exemplul de la pct. 2 alin. 3 din norme fiind edificator.