TVA aferent serviciilor furnizate pe cale electronica

In Monitorul Oficial al Romaniei (Partea I) nr.296 din data de 17 aprilie 2019, a fost publicata Legea nr. 60/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Actul normativ mentionat a adus modificari Codului fiscal, printre altele, regimului TVA aplicabil serviciilor de telecomunicatii, de radiodifuziune si televiziune si serviciilor furnizate pe cale electronica prestate catre persoane neimpozabile.

Astfel, se modifica regulile de stabilire a locului prestarii din punctul de vedere al taxei pe valoare adaugata, pentru serviciile electronice, de telecomunicatii, televiziune si radiodifuziune efectuate catre persoane neimpozabile din alte state membre U.E, sub plafonul de 10.000 euro/46.337 lei.

Ca urmare a acestor modificari, pentru serviciile furnizate pe cale electronica, serviciile de telecomunicatii si serviciile de radiodifuziune si televiziune se aplica urmatoarele reguli de stabilire a locului prestarii:

Regula generala este prevazuta la art. 278 alin.(3) din Codul fiscal conform careia locul de prestare a serviciilor catre o persoana neimpozabila este locul unde prestatorul isi are stabilit sediul activitatii sale economice.

De la aceasta regula sunt prevazute 2 exceptii:

Art. 278 alin. (5) lit. h): conform careia locul acestor servicii este considerat a fi locul unde beneficiarul este stabilit, isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita.

Art. 278 alin. (8) – introdus prin Legea nr. 60/2019 care stabileste ca prevederile alin. (5) lit. h) nu se aplica daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

  • prestatorul este stabilit sau daca nu este stabilit, isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita intr-un singur stat membru;
  • sunt prestate servicii catre persoane neimpozabile care sunt stabilite, isi au domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in orice stat membru, altul decat statul membru prevazut la lit. a);
  • valoarea totala, fara TVA, a prestarilor mentionate la lit. b) nu depaseste, in anul calendaristic curent, 10.000 euro sau echivalentul acestei sume in moneda nationala si nu a depasit aceasta suma in cursul anului calendaristic precedent.

Prin urmare, pentru serviciile furnizate pe cale electronica, serviciile de telecomunicatii si serviciile de radiodifuziune si televiziune prestate de o persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA in Romania, catre persoane neimpozabile, regimul TVA va fi:

  • serviciile prestate catre persoane neimpozabile care isi au domiciliul sau resedinta obisnuita pe teritoriul Romaniei sunt impozabile in Romania.
  • serviciile prestate catre persoane neimpozabile care isi au domiciliul sau resedinta obisnuita in afara Uniunii Europene nu sunt impozabile in Romania intrucat au locul prestarii in afara Romaniei – acolo unde beneficiarul este stabilit, isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita.
  • serviciile prestate catre persoane neimpozabile care isi au domiciliul sau resedinta obisnuita in Uniunea Europeana, in alt stat decat Romania, au locul prestarii in Romania, iar prestatorul va colecta TVA in Romania pana la atingerea plafonului de 10.000 euro/ 46.337 lei din aceste prestari catre persoane neimpozabile care sunt stabilite in orice stat membru, altul decat Romania.

Ulterior depasirii acestui plafon in cursul unui an calendaristic, de la momentul respectiv se aplica exceptia de la art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal, iar locul prestarii se considera a fi in statul in care beneficiarul este stabilit, astfel ca TVA nu se mai datoreaza in Romania, ci in statul membru in care este stabilit beneficiarul.

Dupa aceasta data societatea poate utiliza regimul special reglementat la art. 315 din Codul fiscal. Aplicarea acestui regim nu este obligatorie, insa acesta ii va permite societatii din Romania sa presteze serviciile pe cale electronica in interiorul Uniunii Europene fara sa trebuiasca sa se inregistreze in scopuri de TVA in fiecare dintre statele membre in care le presteaza. Societatea poate opta sa aplice acest regim special si pana la atingerea plafonului de 10.000 euro/ 46.337 lei insa aceasta optiune se aplica pentru cel putin doi ani calendaristici.

Este important de precizat faptul ca regula generala prevazuta la art.278 alin.(3) din Codul fiscal se aplica numai in situatia in care serviciile nu se pot incadra in niciuna dintre exceptii.

In situatiile in care serviciile pot fi incadrate in una dintre exceptiile prevazute la art. 278 alin. (5) lit. h) sau alin. (8) din Codul fiscal, intotdeauna exceptia prevaleaza, nemaifiind aplicabila regula generala.