Noi reglementari privind RO e-Transport

Ordonanta de urgenta a Guvernului (OUG) nr.132/2022 privind modificarea si completarea unor acte normative a fost publicata in Monitorul Oficial nr.957 din 30 septembrie 2022.

Executivul a adoptat o OUG pentru modificarea si completarea OUG nr.41/2022 pentru instituirea Sistemului national privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport si de abrogare a art. XXVIII din OUG nr.130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, Legii 207/2022 pentru reglementarea unor masuri privind cadrul general aplicabil constituirii si functionarii bancilor de dezvoltare din Romania, Legii 96/2000 privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK- S.A. si OUG nr. 64/2007 privind datoria publica. Actul normativ aduce schimbari in Sistemul national privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport, in functionarea Bancii de Dezvoltare a Romaniei si in organizarea si functionarea EXIMBANK.

Pe scurt, modificarile aduse Ordonantei de urgenta a Guvernului 41/2022, care reglementeaza Sistemul RO e-Transport, vizeaza:

 • reglementarea obligatiei de publicare pe site a informatiilor privind protocoalele incheiate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu institutiile/autoritatile carora OUG nr. 41/2022 le incumba atributii si responsabilitati;
 • obligatia de declarare pentru noi utilizatori, raportat la tipul de operatiuni care pot sa apara in practica;
 • obligatia organizatorului transportului sau operatorului de transport sa actualizeze, in perioada de valabilitate a codului UIT, informatiile privind identificarea vehiculului de transport rutier ori de cate ori acestea se modifica, inainte de repunerea in miscare;
 • instituirea unui mecanism de declarare sau actualizare a datelor, dupa caz, in situatia in care Sistemul RO e-Transport nu este functional;
 • publicarea, pe paginile de internet ale Administratiei Nationale de Administrare Fiscala si Ministerului Finantelor, a perioadelor de nefunctionare a sistemului;
 • extinderea termenului de valabilitate a codului UIT de la 5 zile calendaristice la 10 zile calendaristice in cazul achizitiilor intracomunitare de bunuri, precum si in cazul operatiunilor comerciale reprezentand un nontransfer si transportul bunurilor reprezentand stocuri la dispozitia clientului;
 • sanctionarea neindeplinirii obligatiei de declarare si/sau de actualizare a datelor, dupa repunerea in functiune a sistemului RO e-Transport;
 • extinderea competentelor de constatare a contraventiilor si aplicare a sanctiunilor si pentru personalul din cadrul structurilor subordonate Ministerului Afacerilor Interne;
 • contraventiile si sanctiunile vor fi aplicabile din data de 1 ianuarie 2023.

 

Conform OUG 132/2022, se modifica urmatorii termeni/urmatoarele expresii:

 • transport de bunuri cu risc fiscal ridicat – transportul rutier la nivel national pe drumurile publice al bunurilor stabilite ca fiind din categoria celor cu risc fiscal ridicat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, indiferent de modul de organizare a transportului;
 • organizatorul transportului – operatorul economic care incheie comanda de transport direct cu operatorul de transport rutier sau operatorul economic care preia comanda de la expeditor si o transmite operatorului de transport rutier, precum si operatorul economic sau persoana fizica care transporta bunurile in nume propriu;
 • partida de bunuri – denumirea generica data unui ansamblu indivizibil de bunuri, care are acelasi loc de incarcare si de descarcare, un singur utilizator dintre cei prevazuti la art. 8 alin. (1) si un singur destinatar final si este transportat cu un mijloc de transport ce poate fi schimbat pe parcursul deplasarii de la locul de incarcare la locul de descarcare;
 • loc de incarcare – locul initial in care bunurile sunt incarcate in vehiculul de transport;
 • loc de descarcare – locul in care bunurile sunt descarcate din vehiculul de transport la beneficiarii sau destinatarii acestora.
 • data declarata pentru inceperea transportului – data la care vehiculul de transport incarcat urmeaza sa intre pe teritoriul Romaniei printr-un punct rutier de trecere a frontierei sau de la locul de import sau data la care vehiculul de transport incarcat urmeaza sa fie pus in miscare de pe teritoriul national;
 • cod UIT – codul unic generat de Sistemul RO eTransport prin intermediul caruia se identifica datele aferente unei partide de bunuri;
 • identificarea prin cod UIT – detinerea si prezentarea codului UIT pe timpul transportului de catre operatorul de transport rutier, in format fizic sau electronic, impreuna cu documentul care insoteste transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat.

 

Conform OUG 132/2022, se modifica literele d), f), g) si h) si se introduc literele i) si j) de la notiunea de transport pe teritoriul national al bunurilor cu risc fiscal ridicat” (pct.9) si anume:

 1. transportul bunurilor provenite din achizitii intracomunitare de la punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea in Romania pana la locul de descarcare situat pe teritoriul national;
 2. transportul bunurilor care fac obiectul livrarilor intracomunitare de la locul de incarcare situat pe teritoriul national pana la punctul rutier de trecere a frontierei la iesirea din Romania;
 3. transportul bunurilor provenite din import de la locul de import si pana la locul de descarcare situat pe teritoriul national;
 4. transportul bunurilor care fac obiectul exportului de la locul de incarcare situat pe teritoriul national pana la biroul vamal de export situat pe teritoriul national sau pana la punctul rutier de trecere a frontierei, dupa caz;
 5. transportul bunurilor apartinand unor operatori economici diferiti intre doua locatii situate pe teritoriul national de la locul de incarcare pana la locul de descarcare;
 6. transportul bunurilor reprezentand transferul intre gestiunile unui operator economic intre locul de incarcare si locul de descarcare, situate pe teritoriul national;
 7. transportul bunurilor care fac obiectul tranzactiilor intracomunitare aflate in tranzit pe teritoriul Romaniei, de la punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea in Romania pana la locul de descarcare spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport pe teritoriul national;
 8. transportul bunurilor care fac obiectul tranzactiilor intracomunitare aflate in tranzit pe teritoriul Romaniei, de la locul de incarcare pe teritoriul national, dupa depozitare sau formarea unui nou transport, pana la punctul rutier de trecere a frontierei la iesirea din Romania;
 9. transportul pe teritoriul national al bunurilor returnate, care nu au facut obiectul receptiei, intre operatori economici diferiti sau intre un operator economic si o persoana fizica;
 10. transportul pe teritoriul national al bunurilor in cadrul unor operatiuni comerciale reprezentand un nontransfer si transportul bunurilor reprezentand stocuri la dispozitia clientului conform art. 270 alin. (12) lit. f) si art. 2701 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

Potrivit art.4 actualizat cu OUG 132/2022, sistemul RO e-Transport include:

 1. module informatice de gestiune a transporturilor de bunuri prin care sunt inregistrate datele referitoare la expeditor si beneficiar, denumirea, caracteristicile, cantitatile si contravaloarea bunurilor transportate, locurile de incarcare si descarcare, detalii cu privire la mijlocul de transport utilizat, precum si codul UIT generat;
 2. elemente de interconectare cu alte sisteme de monitorizare detinute si/sau utilizate de institutiile sau autoritatile publice, direct sau prin intermediul structurilor sau entitatilor subordonate sau coordonate: camere de luat vederi, instrumente sau dispozitive pentru determinarea cantitatilor de produse transportate, precum si orice alte dispozitive specifice de monitorizare a traficului rutier;
 3. componente software pentru analiza integrata a datelor.

 

Mentionam ca informatiile cu privire la incheierea protocoalelor dintre autoritatile sau institutiile publice si Agentia Nationala de Administrare Fiscala vor fi publicate pe site-ul institutiilor sau autoritatilor respective si pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.”

Conform art.8 din OUG 41 (actualizat cu OUG 132/2022), obligatia declararii in Sistemul RO e-Transport a datelor prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) – datele referitoare la expeditor si beneficiar, denumirea, caracteristicile, cantitatile si contravaloarea bunurilor transportate, locurile de incarcare si descarcare, detalii cu privire la mijlocul de transport utilizat, precum si codul UIT generat – referitoare la transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat revine urmatorilor utilizatori:

 1. destinatarului inscris in declaratia vamala de import, respectiv expeditorului inscris in declaratia vamala de export, in cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul operatiunilor de import sau export, dupa caz;
 2. beneficiarului din Romania, in cazul achizitiilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat;
 3. furnizorului din Romania, in cazul tranzactiilor interne sau al livrarilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat, dupa caz;
 4. depozitarului, in cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul tranzactiilor intracomunitare aflate in tranzit, atat pentru bunurile descarcate pe teritoriul Romaniei spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri, cat si pentru bunurile incarcate dupa depozitare sau dupa formarea unui nou transport pe teritoriul national din una sau mai multe partide de bunuri.
 5. operatorului economic, pentru bunurile cu risc fiscal ridicat detinute si transportate intre locul de incarcare si locul de descarcare, situate pe teritoriul national;
 6. prestatorului de servicii din Romania in cazul unor operatiuni comerciale reprezentand un nontransfer atat pentru bunurile descarcate pe teritoriul Romaniei pentru prestarea de servicii, cat si pentru bunurile rezultate reexpediate in statul partenerului comercial;
 7. beneficiarului din Romania in cazul unor operatiuni comerciale reprezentand un nontransfer atat pentru bunurile expediate din Romania pentru prestarea de servicii intr-un stat membru al Uniunii Europene, cat si pentru bunurile rezultate reexpediate in Romania;
 8. clientului din Romania in cazul unor operatiuni comerciale ce se subscriu regimului de stocuri la dispozitia clientului in situatia in care Romania este statul membru catre care au fost expediate sau transportate bunurile, atat pentru bunurile descarcate pe teritoriul Romaniei, cat si pentru bunurile livrate intr-un stadiu ulterior dupa sosire, catre alta persoana impozabila din Romania sau in cazul in care bunurile respective sunt returnate in statul membru din care au fost expediate sau transportate initial;
 9. furnizorului din Romania in cazul unor operatiuni comerciale ce se subscriu regimului de stocuri la dispozitia clientului in situatia in care Romania este statul membru din care au fost expediate sau transportate bunurile, atat pentru bunurile expediate din Romania, cat si in cazul in care bunurile respective sunt returnate in Romania.

 

Conform OUG 41, este interzisa modificarea datelor inregistrate in Sistemul RO e-Transport referitoare la transporturile de bunuri dupa prezentarea in punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea in Romania sau la locul de import, respectiv dupa punerea efectiva in miscare a vehiculului pe drumurile publice, dupa caz.

Potrivit OUG 132/2022, prin exceptie de la paragraful anterior, organizatorul transportului sau operatorul de transport, dupa caz, are obligatia sa actualizeze, in perioada de valabilitate a codului UIT, informatiile privind identificarea vehiculului de transport rutier ori de cate ori acestea se modifica, inainte de repunerea in miscare.

In situatia in care, la punerea in miscare a mijlocului de transport incarcat cu bunuri cu risc fiscal ridicat sau pe parcursul desfasurarii transportului, Sistemul RO e-Transport nu este functional, obligatia de declarare prevazuta la art.8 alin.(1), respectiv de actualizare amintita mai sus, se suspenda pana la repunerea in functiune a sistemului.

Pentru situatiile prevazute la paragraful anterior, obligatiile prevazute la art.8 alin.(1) si/sau la alin.(11) se indeplinesc pana la sfarsitul urmatoarei zile lucratoare repunerii in functiune a sistemului, inclusiv pentru transporturile incheiate.

Perioadele de nefunctionare a Sistemului RO eTransport vor fi publicate pe paginile de internet ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si Ministerului Finantelor.

Utilizatorii prevazuti la art.8 alin.(1) sunt obligati sa puna la dispozitia operatorului de transport rutier codul UIT aferent bunurilor transportate, direct sau prin intermediul organizatorului transportului, dupa caz, pana cel tarziu la prezentarea vehiculului in punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea in Romania sau la locul de import, respectiv la punerea efectiva in miscare a vehiculului, dupa caz.

Conducatorul vehiculului de transport este obligat sa prezinte, la solicitarea organelor competente din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala ori din cadrul Autoritatii Vamale Romane, respectiv la solicitarea ofiterilor si agentilor de politie din cadrul Politiei Romane, documentele care insotesc transportul de bunuri cu risc fiscal ridicat.

Pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, precum si in scopul prevenirii, descoperirii, cercetarii, urmaririi penale si combaterii infractiunilor, Ministerul Finantelor prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala asigura accesul informatic direct al Politiei Romane la Sistemul RO e-Transport. Aspectele tehnice pentru asigurarea accesului direct se stabilesc in comun intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Inspectoratul General al Politiei Romane, in conditiile Legii nr.363/2018 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, descoperirii, cercetarii, urmaririi penale si combaterii infractiunilor sau al executarii pedepselor, masurilor educative si de siguranta, precum si privind libera circulatie a acestor date.”

Conform noilor dispozitii, termenul de valabilitate a codului UIT este de 5 zile calendaristice, respectiv de 15 zile calendaristice in cazul achizitiilor intracomunitare de bunuri, precum si in cazul operatiunilor comerciale prevazute la art. 2 pct. 9 lit. g) si j), incepand cu data declarata pentru inceperea transportului. Utilizarea de catre operatorul de transport rutier a codului UIT peste termenul de valabilitate a acestuia este interzisa.

Este interzisa modificarea datelor inregistrate in Sistemul RO e-Transport referitoare la transporturile de bunuri dupa prezentarea in punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea in Romania sau la locul de import, respectiv dupa punerea efectiva in miscare a vehiculului pe drumurile publice, dupa caz.

In cazul in care in cadrul unei partide de bunuri sunt transportate atat bunuri cu risc fiscal ridicat, cat si alte bunuri care nu fac parte din categoria celor cu risc fiscal ridicat stabilite in acest sens prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, utilizatorii prevazuti la art. 8 alin. (1) au obligatia sa declare in Sistemul RO e-Transport datele aferente transporturilor pentru toate bunurile transportate in cadrul unei partide de bunuri.

In cazul in care din documentele detinute de catre utilizatorii prevazuti la art. 8 alin. (1) lit. d) nu rezulta incadrarea bunurilor transportate in una dintre categoriile de bunuri prevazute la alin.(1), acestia au obligatia declararii in Sistemul RO e-Transport a datelor aferente transporturilor pentru toate bunurile transportate in cadrul unei partide de bunuri.

 

Baza legala:

 • OUG 132/2022 privind modificarea si completarea unor acte normative;
 • OUG 41/2022 pentru instituirea Sistemului national privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport si de abrogare a art. XXVIII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative;
 • anaf.ro .