Regimul de control al operatiunilor cu produse cu dubla utilizare (2)

Licenta pentru serviciii de intermediere:

Pentru furnizarea de servicii de intermediere de produse cu dubla utilizare incluse in anexa I la Regulament este necesara o licenta, in conditiile in care intermediarul a fost informat de catre MAE prin ANCEX ca produsele respective sunt sau pot fi destinate, integral sau partial, oricareia dintre utilizarile mentionate la art.4 alin. (1) din Regulament.

In situatia in care intermediarul are cunostinta ca produsele cu dubla utilizare, incluse in anexa I la Regulament, pentru care propune servicii de intermediere, sunt destinate, integral sau partial, oricareia dintre utilizarile mentionate la art.4 alin.(1) din Regulament, este obligat sa notifice MAE prin ANCEX, care decide cu privire la oportunitatea de a impune obtinerea unei licente pentru serviciile de intermediere in cauza.

Prevederile anterioare se aplica si pentru situatia in care intermediarul are motive sa suspecteze ca produsele cu dubla utilizare sunt sau pot fi destinate, integral sau partial, oricareia dintre utilizarile mentionate la art. 4 alin. (1) din Regulament.

Valabilitatea licentelor pentru servicii de intermediere este de maximum un an de la data eliberarii.

 

Licenta pentru furnizarea de asistenta tehnica:

 

Pentru furnizarea de asistenta tehnica pentru produsele cu dubla utilizare incluse in anexa I la Regulament este necesara o licenta, daca furnizorul de asistenta tehnica a fost informat de catre MAE prin ANCEX ca produsele respective sunt sau pot fi destinate, integral sau partial, oricareia dintre utilizarile mentionate la art.4 alin.(1) din Regulament.

In situatia in care furnizorul are cunostinta ca produsele cu dubla utilizare, incluse in anexa I la Regulament, pentru care furnizeaza asistenta tehnica sunt destinate, integral sau partial, oricareia dintre utilizarile mentionate la art.4 alin.(1) din Regulament, este obligat sa notifice MAE prin ANCEX, care decide cu privire la oportunitatea de a impune obtinerea unei licente pentru serviciile de asistenta tehnica in cauza.

Prevederile anterioare se aplica si pentru situatia in care furnizorul de asistenta tehnica are motive sa suspecteze ca produsele cu dubla utilizare sunt sau pot fi destinate, integral sau partial, oricareia dintre utilizarile mentionate la art. 4 alin. (1) din Regulament.

Valabilitatea licentelor pentru asistenta tehnica este de maximum un an de la data eliberarii.

 

Licenta pentru tranzit:

 

Pentru tranzitul produselor cu dubla utilizare neunionale, incluse in anexa I la Regulament, MAE prin ANCEX poate impune obligatia obtinerii unei licente, in conditiile specificate la art. 7 din Regulament.

MAE prin ANCEX poate decide, cu avizul prealabil al Consiliului interinstitutional, interzicerea tranzitului pentru produse cu dubla utilizare neunionale, incluse in anexa I la Regulament, daca respectivele produse sunt sau pot fi destinate, integral sau partial, unor utilizari mentionate la art.4 alin. (1) din Regulament, in baza informatiilor intemeiate, referitoare la utilizarea finala si utilizatorul final, pe care le pun la dispozitie institutiile care desfasoara activitati informative, alte autoritati nationale cu atributii in controlul exporturilor sau autoritati ale altor state.

Valabilitatea licentei de tranzit este de maximum 90 de zile de la data eliberarii, cu posibilitatea prelungirii cu maximum 30 de zile, in cazuri justificate.

Certificatul international de import si certificatul de control al livrarii:

MAE prin ANCEX elibereaza, la cerere, pentru importul de produse cu dubla utilizare incluse in anexa I la Regulament, certificatul international de import, certificatul de control al livrarii sau alte documente echivalente solicitate de autoritatea competenta din tara exportatorului.

Pentru clarificarea unor aspecte specifice, MAE prin ANCEX poate solicita declarantului documente justificative.

Certificatul international de import se elibereaza de catre MAE prin ANCEX in termen de 10 zile lucratoare de la primirea documentatiei complete.

Certificatul poate fi utilizat de autoritatile tarii exportatoare in procedurile premergatoare exportului, in folosul persoanei specificate, si nu poate fi transferat altei persoane.

Eliberarea certificatului international de import pentru produse cu dubla utilizare din domeniul nuclear este conditionata de transmiterea de catre solicitant a unei autorizatii de import eliberate de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare.

Solicitantul notifica MAE prin ANCEX cu privire la orice modificari ale datelor cuprinse in certificatul international de import in termen de 10 zile lucratoare de la data la care au intervenit acele modificari.

Certificatul international de import isi pierde valabilitatea daca nu este prezentat autoritatii competente din tara exportatorului in decurs de 6 (sase) luni de la data eliberarii lui.

In cazul in care importul produselor cu dubla utilizare pentru care MAE prin ANCEX a eliberat un certificat international de import se face prin unul din birourile vamale ale statelor membre ale Uniunii Europene, persoana in favoarea careia s-a eliberat certificatul international de import notifica MAE prin ANCEX cu privire la sosirea produselor respective pe teritoriul Romaniei, in termen de 20 de zile lucratoare de la efectuarea operatiunii.

MAE prin ANCEX elibereaza certificatul de control al livrarii in termen de 30 de zile de la primirea documentatiei complete.

Solicitantul notifica MAE prin ANCEX cu privire la orice modificari ale datelor cuprinse in certificatul de control al livrarii, in termen de 10 zile lucratoare de la data la care au intervenit acele modificari.

Este important de precizat faptul ca eliberarea certificatului de control al livrarii poate fi refuzata sau certificatul poate fi retras in situatia in care verificarile efectuate de MAE prin ANCEX nu sunt in concordanta cu datele furnizate pentru eliberarea documentului.

Conditiile privind refuzul eliberarii sau retragerea de catre MAE prin ANCEX a unui certificat de control al livrarii se stabilesc prin norme de aplicare.

 

Aspecte importante referitoare la licentele acordate:

 

In situatii specifice, determinate de dificultatea stabilirii de catre persoana fizica sau juridica a regimului de control al operatiunii, sau la solicitarea explicita a biroului vamal, precum si in alte situatii stabilite prin normele de aplicare, MAE prin ANCEX poate oferi consultanta de specialitate.

Acordarea consultantei se realizeaza de catre MAE prin ANCEX in baza documentatiei relevante, complete, primite de la solicitant, si tinand cont de informatiile existente la data respectiva.

Cererea de consultanta se solutioneaza in termen de 30 de zile de la data transmiterii documentatiei complete la MAE prin ANCEX si evaluarea ANCEX este valabila pana cand apar elemente noi, care pot determina o reevaluare.

Titularii sau beneficiarii licentelor sunt obligati sa declare la MAE prin ANCEX orice modificari sau diferente fata de datele inscrise in licente. Declararea acestor modificari sau diferente se efectueaza in termen de 10 zile lucratoare de la data la care au fost constatate si este insotita, dupa caz, de o noua cerere de licenta.

In documentele comerciale relevante referitoare la produsele cu dubla utilizare, persoanele fizice si juridice au obligatia sa mentioneze ca produsele respective se supun regimului de control al exporturilor de produse cu dubla utilizare. In acest sens, documentele comerciale relevante includ contracte, facturi, confirmari ale comenzilor, precum si documente de expeditie.

Licentele pot fi utilizate numai de titularii sau beneficiarii acestora, in scopurile pentru care au fost eliberate, cu respectarea conditiilor prevazute in acestea, si nu pot fi cesionate.

MAE prin ANCEX poate cere solicitantului de licenta si alte documente justificative pe care le considera necesare in luarea deciziei privind eliberarea licentei.

Formularele pentru certificatul international de import, certificatul de control al livrarii si pentru cererea de consultanta se stabilesc prin normele de aplicare ale prezentei ordonante de urgenta.

Exportatorii au obligatia de a declara si de a prezenta produsele cu dubla utilizare pentru controlul vamal numai la birourile vamale abilitate.

In cazul exportului de produse cu dubla utilizare supuse regimului de control prin prezenta ordonanta de urgenta, birourile vamale abilitate nu accepta declaratia vamala de export decat dupa verificarea existentei licentei in sistemul electronic eLicensing.

MAE prin ANCEX poate sa solicite autoritatii vamale suspendarea procedurii de export pentru o perioada de maximum 30 de zile lucratoare sau, daca este necesar, impiedicarea intr-un alt mod a produselor cu dubla utilizare, sa paraseasca Uniunea Europeana de pe teritoriul tarii, in situatiile prevazute la art. 21 alin. (3) din Regulament.

MAE prin ANCEX tine evidenta licentelor solicitate si a persoanelor fizice si juridice beneficiare.

 

Baza legala:

  • Ordonanta de urgenta 43/2022 privind regimul de control al operatiunilor cu produse cu dubla utilizare;

  • Regulamentul 821/20-mai-2021 de instituire a unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, serviciilor de intermediere, asistentei tehnice, tranzitului si transferului de produse cu dubla utilizare (reformare).