Reguli noi pentru depozitarea deseurilor

Ordonanta Guvernului (OG) nr.2 privind depozitarea deseurilor a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr.794 din data de 18 august 2021.

Prezenta ordonanta are ca obiect stabilirea cadrului legal pentru desfasurarea activitatii de depozitare a deseurilor, prin reducerea progresiva a eliminarii prin depozitare a deseurilor care pot fi reciclate sau valorificate si introducerea de masuri pentru prevenirea si reducerea efectelor negative asupra mediului si sanatatii populatiei.

Initial, era vorba de un proiect de lege care a fost transformat in proiect de ordonanta a Guvernului, pentru a transpune mai rapid in legislatie Directiva europeana 850/2018. Aceasta trebuia transpusa pana la 5 iulie 2020 si initial se dorea asta prin proiect de lege, dar demersul ar fi intarziat lucrurile si mai mult.

Precizam ca aceste masuri radicale vor avea loc abia din 2030. Motivul principal al modificarii cadrului normativ este aparitia unei noi directive europene in domeniu, care trebuia transpusa inca de acum un an.

Scopul principal al OG nr.2/2021 este evitarea, pe cat posibil, a adunarii deseurilor, in depozite, pentru a fi eliminate. Acest lucru se va aplica, mai ales, in situatiile in care deseurile respective vor putea fi reciclate sau valorificate in alt mod.

Este important de precizat faprul ca OG nr.2/2021 abroga, odata cu intrarea sa in vigoare (21 august), HG nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, iar orice trimitere facuta in alt act normativ la aceasta hotarare se va considera facuta la OG nr.2/2021. „Actele administrative si normative emise in baza Hotararii Guvernului nr. 349/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, raman valabile pana la intrarea in vigoare a actelor normative si administrative cu acelasi obiect de reglementare care vor fi adoptate in temeiul prezentei ordonante”, mai prevede OG 2/2021, precum si ca raporturile sau situatiile juridice nascute sub reglementarea HG 349 incepute si neimplinite la data intrarii in vigoare a legii sunt in intregime supuse dispozitiilor legale care le-au instituit.

La fel ca HG 349/2005, si OG 2/2021 urmareste prevenirea efectelor negative ale depozitarii deseurilor asupra mediului. La fel ca vechiul cadru normativ, si noua ordonanta a deseurilor ii vizeaza pe cei care au activitate de depozitare a deseurilor, in special pe acei operatori economici industriali cu activitate intensa.

Planul national de gestionare a deseurilor, denumit in continuare PNGD, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.942/2017, stabileste masuri referitoare la colectarea separata, reciclarea, compostarea, tratarea mecano-biologica, producerea de biogaz si/sau reciclarea materialelor si valorificarea energetica care sa conduca la realizarea obiectivului de reducere a cantitatii de deseuri biodegradabile municipale depozitate la 35% din cantitatea totala, exprimata gravimetric, produsa in anul 1995.

Autoritatea administratiei publice centrale pentru protectia mediului informeaza Comisia Europeana cu privire la masurile nationale mentionate anterior.

Deseurile care nu se accepta la depozitare intr-un depozit sunt:

 1. deseuri lichide;
 2. deseuri explozive, corozive, oxidante, foarte inflamabile sau inflamabile, asa cum sunt acestea definite conform dispozitiei nationale de transpunere a anexei III la Directiva 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a anumitor directive;
 3. deseuri periculoase medicale sau alte deseuri clinice periculoase de la unitati medicale sau veterinare cu proprietatea HP 9, definita conform dispozitiei nationale de transpunere a anexei III la Directiva 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, precum si alte substante chimice rezultate din cercetare, dezvoltare sau invatamant care nu sunt identificate sau/si sunt noi si ale caror efecte negative asupra mediului sau sanatatii umane nu sunt cunoscute, ca de exemplu reziduuri de laborator;
 4. toate tipurile de anvelope uzate, intregi sau taiate, excluzand anvelopele folosite pentru constructii intr-un depozit;
 5. orice alt tip de deseu care nu satisface criteriile de acceptare prevazute la pct. 2 din anexa nr. 2;
 6. deseurile care au fost colectate separat in vederea pregatirii pentru reutilizare si a reciclarii, in temeiul art.11 alin.(1) si art.22 din Directiva 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, cu exceptia deseurilor care provin din operatiuni ulterioare de tratare a deseurilor colectate separat pentru care eliminarea prin depozitare produce cel mai bun rezultat in privinta mediului, in conformitate cu art. 4 din Directiva 2008/98/CE.

Conform art.7 din OG 2/2021, autoritatea administratiei publice centrale pentru protectia mediului propune masuri adecvate pentru promovarea reutilizarii produselor si activitatilor de pregatire a acestora pentru reutilizare, astfel incat incepand cu anul 2030 sa nu se mai accepte in depozite de deseuri niciun deseu care poate fi reciclat sau valorificat in alt fel, in special atunci cand este vorba de deseuri municipale, cu exceptia deseurilor pentru care eliminarea prin depozitare produce cel mai bun rezultat in privinta mediului, in conformitate cu art. 4 din Directiva 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a anumitor directive.

Cerintele si masurile operationale si tehnice pentru depozitarea deseurilor in scopul prevenirii sau reducerii cat de mult posibil a efectelor negative asupra mediului si sanatatii umane, generate de depozitarea deseurilor, pe toata durata de exploatare a unui depozit, sunt cuprinse in Normativul tehnic privind depozitarea deseurilor, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 757/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, care se revizuieste in functie de modificarea prevederilor legislative nationale si europene si a conditiilor tehnico-economice.

Astfel, potrivit celor enuntate anterior, o importanta schimbare este interzicerea depozitarii deseurilor, daca acestea vor putea fi reciclate sau valorificate in alt fel, in special deseurile municipale (e vorba, in principal, de acele deseuri colectate din gospodarii). Totusi, aceasta va deveni norma abia din 2030.

Tot in acest context, autoritatile locale vor fi obligate ca, pana in 2035, sa ia masuri pentru ca numarul maxim de deseuri eliminate prin depozitare sa fie de cel mult 10% din totalul deseurilor municipale generate. Insa acest termen, in anumite conditii, va putea fi amanat.

IN OG nr.2/2021 se face referite si la masuri de stimulare a unei economii circulare (in esenta, economia circulara se refera la desfasurarea activitatilor economice si umane, astfel incat sa se evite risipa si resursele sa fie refolosite; devine clar, in acest context, de ce se urmareste reducerea considerabila a depozitelor de deseuri).

In afara de primul articol, care stabileste principalele obiective ale viitoarei ordonante, noul act normativ mai contine o singura referire la masurile luate pentru asigurarea stimularii unei activitati economice circulare, prin stabilirea faptului ca autoritatile relevante in domeniul mediului vor lua masuri in acest sens. Insa OG 2 face referire la Directiva europeana 98/2008, care contine o lista cu masuri ce pot fi luate pentru stimularea unei economii circulare. De exemplu:

 • promovarea ecodesign-ului (integrarea sistematica a aspectelor de mediu in proiectarea produselor in scopul imbunatatirii performantei de mediu a acestora pe toata durata ciclului lor de viata);
 • organizarea de campanii de sensibilizare sau acordarea de ajutoare financiare, in luarea deciziilor sau alte tipuri de sprijin pentru intreprinderi;
 • instrumente economice, cum ar fi stimulente pentru achizitii curate sau instituirea unei plati obligatorii de catre consumatori pentru un anumit articol sau un ambalaj care ar fi in mod normal furnizat gratuit etc.

Subliniem ca firmele generatoare de deseuri industriale si care opereaza cu propriile depozite de deseuri vor trebui sa evidentieze mai multe costuri in registrele contabile decat a fost cazul pana acum.

In document se mai precizeaza ca va fi obligatorie scoaterea in evidenta si a costurilor cu monitorizarea postinchidere a depozitului de deseuri, inclusiv costurile pentru garantia de mediu si fondul de inchidere, in baza unui program stabilit de comun acord prin actul de reglementare cu agentia judeteana pentru protectia mediului sau Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.

Titularului/operatorului depozitului de deseuri ii va putea fi revizuit proiectul tehnic de inchidere a depozitului (care va trebui sa prevada masuri de inchidere si de monitorizare postinchidere a depozitului), in urmatoarele situatii:

 • poluarea produsa de depozit va fi semnificativa, astfel incat va fi necesara revizuirea solutiilor tehnice prevazute in proiectul initial;
 • schimbarile substantiale ale celor mai bune tehnici disponibile vor face posibila reducerea semnificativa a impactului asupra mediului;
 • siguranta in exploatare a proceselor sau activitatilor va impune utilizarea altor tehnici;
 • prevederile unor noi reglementari legale o vor impune.

Un alt aspect important cuprins in OG 2/2021 se refera la faptul ca acordul si autorizatia de mediu pentru depozitele de deseuri nu vor mai fi acordate daca solicitantul nu va face dovada constituirii unui fond de inchidere si a unei garantii financiare, in acest sens.

Aceste doua obligatii exista si in prezent, insa actualul cadru normativ conditioneaza (chiar daca indirect) emiterea autorizatiei de mediu doar de dovada constituirii garantiei financiare. De fapt, constituirea fondului, potrivit HG 349/2005, devine obligatorie doar ulterior primirii autorizatiei de mediu.

„Garantia financiara de mediu este constituita inaintea inceperii activitatii de depozitare, sub forma unei scrisori de garantie bancara sau alt instrument de garantare, corespunzator valorii lucrarilor stabilite prin proiectul tehnic al depozitului sau prin depunerea unei cote procentuale de 10% din valoarea lucrarilor stabilite prin proiectul tehnic al depozitului, intr-un cont la dispozitia Administratiei Fondului pentru Mediu, care constituie un fond specific, avand ca destinatie finantarea proiectelor privind gestionarea deseurilor, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu”, potrivit noilor dispozitii.

Mai mult decat atat, OG 2/2021 introduce o sanctiune suplimentara pentru nerespectarea obligatiilor privitoare la fondul de inchidere – suspendarea efectelor autorizatiei de mediu/autorizatiei integrate de mediu. Fondul nu este obligatoriu doar la momentul solicitarii autorizatiei, el trebuind sa fie alimentat trimestrial.

In asemenea situatii, de nerespectare a ordonantei, va exista riscul suspendarii activitatii celui care opereaza depozite de deseuri.

Este important de mentionat faptul ca, principalii vizati de noul document sunt firmele ce au activitate industriala si detin depozite de deseuri proprii, precum si operatorii de depozite de deseuri, care ofera servicii pentru terti.

Printr-un alt proiect de lege se doreste cresterea amenzilor pentru abandonarea sau eliminarea deseurilor, in afara spatiilor autorizate.

Baza legala:

 • Directiva 850/30-mai-2018 de modificare a Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deseuri;
 • Ordonanta Guvernului (OG) 2/2021 privind depozitarea deseurilor.