Taxe de drum facturate din Austria (speta)

Situatie: O societate ABC SRL efectueaza transport international de marfa pentru diverse tari pe care le tranziteaza (de exemplu, Austria), plateste taxe de drum. Aceste taxe sunt platite unui intermediar, societatea Y din Romania, pe baza unei instiintari de plata. Factura aferenta instiintarii de plata este de la societatea din Austria, cu cod valid de TVA. Factura include TVA austriac. Care este tratamentul fiscal si regimul declarativ al acestei facturi?

 

Solutie:

 

Pentru inceput mentionam ca taxa de drum reprezinta un serviciu legat de bunuri imobile (drumul este un bun imobil). Prin urmare, locul prestarii din punct de vedere al tva este locul unde este situat bunul imobil si serviciile sunt impozabile in Bulgaria.

Astfel, utilizarea unei infrastructuri pentru care se percep taxe constituie, din punct de vedere al TVA, un serviciu legat de un bun imobil (drumul respectiv) pentru care locul prestarii este considerat a fi locul unde se afla bunul imobil – infrastructura, conform art. 278 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal si normelor metodologice de aplicare.

Avand in vedere cele mentionate, aceste servicii nu reprezinta servicii intracomunitare si nu se declara in Formularul 390.

In calitate de persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA, societatea din Romania nu poate exercita dreptul de deducere al sumei TVA inscrise in factura furnizorului din Austria.

Taxele de drum platite in alte state nu sunt impozabile in Romania din punct de vedere al TVA.

Aceste taxe se declara in Decontul de TVA la Randul 30, “Achizitii de bunuri si servicii scutite de taxa sau neimpozabile” si nu se declara in Formularul 390, cu simbolul S, aspect reglementat la pct. 16 alin. (1) din normele de aplicare ale art. 278 alin.(4):

  1. (1) Prin exceptie de la regulile generale prevazute la art. 278 alin. (2) s i (3) din Codul fiscal, indiferent de statutul beneficiarului, respectiv persoana impozabila sau persoana neimpozabila, locul prestarii serviciilor prevazute la art. 278 alin. (4) din Codul fiscal se stabileste in functie de regulile prevazute la alin. (4) al art. 278 din Codul fiscal. Aceste servicii nu se declara in declaratia recapitulativa mentionata la art. 325 din Codul fiscal, indiferent de statutul beneficiarului, si nici nu se aplica prevederile referitoare la inregistrarea in scopuri de taxa, care sunt specifice prestarilor si achizitiilor intracomunitare de servicii.”

Prin urmare, vanzatorul a emis corect factura cu TVA din Austria, aplicand cota de 20% deoarece utilizarea unui drum rutier reprezinta un serviciu legat direct de infrastructura rutiera tratata drept bun imobil, in Romania fiind aplicabila exceptia de la regula generala de taxare de la art. 278 alin.(4) lit. a) din Codul fiscal.

Aceste dispozitii se completeaza cu cele de la pct. alin. (2) lit. a) s i alin. (3) lit. j) din normele de aplicare ale acestui articol:

„(2) Serviciile legate de bunuri imobile prevazute la art. 278 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal includ numai acele servicii care au o legatura suficient de directa cu bunul imobil in cauza.

Serviciile sunt considerate ca avand o legatura suficient de directa cu bunul imobil in urmatoarele cazuri:

  1. a) sunt derivate dintr-un bun imobil, iar respectivul bun imobil este un element constitutiv al serviciului si este central si esential pentru serviciile prestate;….

(3) Prevederile alin. (2) se aplica in special pentru urmatoarele: ..j) cesiunea sau transferul de drepturi, altele decat cele vizate de lit. h) si i), legate de utilizarea unui intreg bun imobil sau a unor parti ale acestuia, inclusiv autorizatia de a utiliza o parte a unei proprietati, cum ar fi .. utilizarea unei infrastructuri pentru care se percep taxe, cum ar fi un pod sau un tunel;”

Baza legala:

– Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;

– Codul de Procedura Fiscala (aprobat prin Legea nr.207/2015, publicata in MO nr.547 din23.07.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;

– Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal (aprobate prin HG nr.1/2016).