Depozitarea deseurilor

In Monitorul Oficial cu numarul 794 din data de 18 august 2021 s-a publicat Ordonanta Guvernului (OG) nr.2 din 11 august 2021 privind depozitarea deseurilor.

Prezenta ordonanta are ca obiect stabilirea cadrului legal pentru desfasurarea activitatii de depozitare a deseurilor, prin reducerea progresiva a eliminarii prin depozitare a deseurilor care pot fi reciclate sau valorificate si introducerea de masuri pentru prevenirea si reducerea efectelor negative asupra mediului si sanatatii populatiei.

Prevederile Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale, cu modificarile si completarile ulterioare, se considera respectate pentru depozitele de deseuri, daca sunt realizate cerintele prezentei ordonante.

Prezenta ordonanta nu se aplica urmatoarelor activitati:

 • imprastierea pe sol, in scopul ameliorarii calitatii sau fertilizarii, a namolurilor de la statiile de epurare orasenesti, a namolurilor de dragare sau a altor tipuri de namoluri similare;
 • folosirea unor deseuri inerte la lucrari de reamenajare/restaurare, umplere sau pentru constructii in depozite de deseuri;
 • depunerea namolurilor de dragare, nepericuloase, de-a lungul malurilor raurilor din care au fost extrase.

Prevederile prezentei ordonante nu se aplica deseurilor din industriile extractive provenite din activitati desfasurate pe uscat, si anume deseurilor rezultate din activitati de prospectiune, extractie, inclusiv in perioada de dezvoltare anterioara productiei, tratare si stocare a resurselor minerale, precum si din exploatarea carierelor, prevazute de art. 2 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive.

Agentia judeteana pentru protectia mediului decide prin autorizatia de mediu exceptarea de la aplicarea prevederilor art. 8 alin. (4), art. 17 alin. (5), art. 24 si 25, pct. 1.3, 2.1 si 2.2 din anexa nr. 1, anexei nr. 2 si pct. 2.2, 2.3 si 2.4 din anexa nr. 3 pentru depozitele pentru deseuri nepericuloase sau inerte situate in asezari izolate si numai daca depozitul este destinat eliminarii deseurilor generate intr-o localitate izolata, asa cum este definita la art. 3 alin. (2) lit. m).

Exceptiile prevazute la alin. (3) nu se aplica in cazul anexei nr. 2, pct. 3.1, nivelul 3.

Se excepteaza depozitarea subterana, astfel cum este definita la art. 3 alin. (2) lit. d), de la aplicarea prevederilor pct. 1.1.2, 2.1 si 2.2 din anexa nr. 1 si ale pct. 2.1, 2.2 si 2.4 din anexa nr. 3, cu respectarea art. 13 din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive.

(6)Prevederile prezentei ordonante se aplica oricarui depozit definit conform art. 3 alin. (2) lit. b).

Semnificatiile termenilor „deseu”, „deseuri periculoase”, „deseuri nepericuloase”, „deseuri municipale”, „producator de deseuri”, „detinator de deseuri”, „colectare separata”, „valorificare”, „pregatire pentru reutilizare”, „reciclare”, „eliminare” sunt cele precizate la art. 3 din Directiva 2008/98/CE.

Depozitele se clasifica in functie de natura deseurilor depozitate astfel:

 1. depozite pentru deseuri periculoase;
 2. depozite pentru deseuri nepericuloase;
 3. depozite pentru deseuri inerte.

Planul national de gestionare a deseurilor, denumit in continuare PNGD, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.942/2017, stabileste masuri referitoare la colectarea separata, reciclarea, compostarea, tratarea mecano-biologica, producerea de biogaz si/sau reciclarea materialelor si valorificarea energetica care sa conduca la realizarea obiectivului de reducere a cantitatii de deseuri biodegradabile municipale depozitate la 35% din cantitatea totala, exprimata gravimetric, produsa in anul 1995.

Autoritatea administratiei publice centrale pentru protectia mediului informeaza Comisia Europeana cu privire la masurile nationale prevazute la alin. (1).

Deseurile care nu se accepta la depozitare intr-un depozit sunt:

 • deseuri lichide;
 • deseuri explozive, corozive, oxidante, foarte inflamabile sau inflamabile, asa cum sunt acestea definite conform dispozitiei nationale de transpunere a anexei III la Directiva 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a anumitor directive;
 • deseuri periculoase medicale sau alte deseuri clinice periculoase de la unitati medicale sau veterinare cu proprietatea HP 9, definita conform dispozitiei nationale de transpunere a anexei III la Directiva 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, precum si alte substante chimice rezultate din cercetare, dezvoltare sau invatamant care nu sunt identificate sau/si sunt noi si ale caror efecte negative asupra mediului sau sanatatii umane nu sunt cunoscute, ca de exemplu reziduuri de laborator;
 • toate tipurile de anvelope uzate, intregi sau taiate, excluzand anvelopele folosite pentru constructii intr-un depozit;
 • orice alt tip de deseu care nu satisface criteriile de acceptare prevazute la pct. 2 din anexa nr. 2;
 • deseurile care au fost colectate separat in vederea pregatirii pentru reutilizare si a reciclarii, in temeiul art.11 alin. (1) si art. 22 din Directiva 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, cu exceptia deseurilor care provin din operatiuni ulterioare de tratare a deseurilor colectate separat pentru care eliminarea prin depozitare produce cel mai bun rezultat in privinta mediului, in conformitate cu art. 4 din Directiva 2008/98/CE.

Autoritatea administratiei publice centrale pentru protectia mediului propune masuri adecvate pentru promovarea reutilizarii produselor si activitatilor de pregatire a acestora pentru reutilizare, astfel incat incepand cu anul 2030 sa nu se mai accepte in depozite de deseuri niciun deseu care poate fi reciclat sau valorificat in alt fel, in special atunci cand este vorba de deseuri municipale, cu exceptia deseurilor pentru care eliminarea prin depozitare produce cel mai bun rezultat in privinta mediului, in conformitate cu art. 4 din Directiva 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a anumitor directive.