Acordarea facilitatilor in constructii (speta)

Situatie: O societate ABC SRL care are cod CAEN 4210 (Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale) beneficiaza de facilitati fiscale conform art. 60 pct. 5 lit. b) din Codul fiscal. In anul 2020 veniturile din constructii au fost in procent mai mare de 80% din totalul veniturilor.  In anul 2021, luna februarie, veniturile din constructii sunt de 20% din totalul veniturilor societatii.

Beneficiaza societatea de facilitati fiscale aferente salariilor pentru luna februarie 2021?

 

Solutie:

 

Ca regula generala, pentru aplicarea facilitatilor fiscale, societatea trebuie sa realizeze cifra de afaceri din activitatile mentionate la lit.a) a art.60 pct.5 din Codul fiscal in limita a cel putin 80% din cifra de afaceri totala.

Potrivit art. 60 pct. 5 lit. b) din Codul fiscal, pentru societatile comerciale existente la data de 1 ianuarie al fiecarui an, care au avut o cifra de afaceri din activitatile din domeniul constructiilor mentionate la lit. a) de la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, realizata cumulat pe anul fiscal anterior de peste 80% inclusiv, facilitatile fiscale se vor acorda pe toata durata anului in curs, iar pentru societatile comerciale existente la aceeasi data care nu realizeaza aceasta limita minima a cifrei de afaceri se va aplica principiul societatilor comerciale nou-infiintate.

 

Reamintim faptul ca mecanismul de calcul al cifrei de afaceri a fost aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza (CNSP) nr.239/2019 si clarifica modul de aplicare al acestor prevederi.

Astfel, pentru societatile existente la data de 1 ianuarie al fiecarui an, se considera ca baza de calcul, cifra de afaceri din activitatile mentionate la lit. a) a art.60 pct.5 din Codul fiscal, precum si cifra de afaceri totala, realizate cumulat pe anul fiscal anterior.

 

Societatea existenta la data de 1 ianuarie 2021 procedeaza astfel:

  1. calculeaza raportul intre cifra de afaceri realizata efectiv din activitatea de constructii si cifra de afaceri totala pentru anul anterior 2020;
  2. in situatia in care procentul rezultat din calculul raportului de la lit. a) este de cel putin 80% din cifra de afaceri totala, facilitatile fiscale se acorda pe durata anului in curs 2021 cu respectarea conditiei prevazute la art.60 pct. 5 lit. a) referitoare la codurile CAEN din Codul fiscal pe toata perioada aplicarii facilitatilor fiscale;
  3. in situatia in care procentul rezultat din calculul raportului de la lit. a) pentru anul 2020 este de pana la 80% din cifra de afaceri totala, se procedeaza la determinarea indicatorilor cifra de afaceri realizata efectiv din activitatea de constructii si cifra de afaceri totala, pentru anul in curs 2021, conform principiului societatilor nou-infiintate; in acest caz, indicatorii cifra de afaceri realizata efectiv din activitatea de constructii si cifra de afaceri totala, se calculeaza cumulat de la inceputul anului 2021, pana la luna in care se aplica scutirea, inclusiv;
  4. pentru a beneficia de facilitatile fiscale, in cazul prezentat la lit. c), raportul intre cifra de afaceri realizata efectiv din activitatea de constructii si cifra de afaceri totala, trebuie sa fie in procent de cel putin 80%.

 

Prin urmare, in situatia in care procentul rezultat din calculul raportului dintre cifra de afaceri realizata efectiv din activitatea de constructii si cifra de afaceri totala pentru anul 2020 este de cel putin 80%, facilitatile fiscale se acorda pe durata anului 2021, rezultatul inregistrat in luna februarie 2021 neproducand efecte cu privire la facilitatile acordate in anul 2021.

 

Baza legala:

  • Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal (aprobate prin HG nr.1/2016);
  • Ordinul CNSP 239/2019 pentru aprobarea metodologiei privind mecansimul de calcul al cifrei de afaceri in conformitate cu OUG 43/2019.