Actualizare formulare referitoare la tranzactiile cu nerezidentii

In data de 26 aprilie, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a actualizat sectiunea declaratii electronice cu urmatoarele tipuri de formulare, specifice tranzactiilor cu nerezidenti:

  • Z01 – Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenta fiscala pentru persoane juridice rezidente in Romania, conform Ordin 499/ 15.04.2021;
  • Z03 – Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenta fiscala pentru persoane fizice rezidente in Romania, conform Ordin 499/ 15.04.2021;
  • Z05 – Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenta fiscala pentru persoane fizice rezidente in Romania care desfasoara activitate independenta, conform Ordin 499/ 15.04.2021 – publicat in data de 26.04.2021;
  • Z07 – Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenta fiscala pentru persoane rezidente in Romania, conform Ordin 499/ 15.04.2021 ;
  • Z09 – Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului platit in Romania de persoane juridice straine,conform Ordin 499/ 15.04.2021 ;
  • Z11 – Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului platit in Romania de persoane fizice nerezidente,conform Ordin 499/ 15.04.2021 ;
  • Z13 – Cerere referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea desfasurarii activitatii in Romania de catre sediul permanent al unei persoane juridice straine,conform Ordin 499/ 15.04.2021.

Reamintim faptul ca prin Ordinul MF nr.499/2021 s-a renuntat la transmiterea cererilor pentru eliberarea certificatelor de rezidenta si a celor pentru eliberarea certificatelor de atestare a impozitului platit in Romania de nerezidenti prin «Spatiului Privat Virtual».

Prin urmare s-au creat aplicatii informatice de catre Centrul National de Informatii Financiare.

De asemenea, noul act normativ are in vedere completarea cadrului legal cu prevederea potrivit careia organul fiscal central competent roman poate atesta veniturile obtinute din Romania de persoanele rezidente pe machetele certificatelor de rezidenta fiscala elaborate de autoritatile fiscale competente ale statelor cu care Romania are incheiate conventii/acorduri de evitare a dublei impuneri. In plus, prin Ordinul nr.499/2021 s-a actualizat denumirea Directiei generale de legislatie fiscala si reglementari vamale si contabile care duce la indeplinire prevederile ordinului privind modificarea si completarea OMFP nr.583/2016.