Obligatii fiscale privind indemnizatii acordate unui PFA

Situatie: O persoana fizica autorizata (PFA) a incasat anul trecut somaj tehnic si ajutor 41,5% dupa revenirea din somajul tehnic.

Care este tratamentul fiscal al acestor indemnizatii?

Solutie:

Referitor la indemnizatia lunara de 75% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2020 nr.6/2020 acordata profesionistilor, astfel cum sunt reglementati de art.3 alin.(2) din Codul civil, art. XV din OUG 30/2020 precizeaza la alin. (5) ca se datoreaza impozit pe venit, contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate, in cotele prevazute in Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare .

 

Mai mult decat atat, conform art.XV, alin.(7) si (8) din OUG 30/2020, Calculul obligatiilor fiscale prevazute la alin.(5), in cazul indemnizatiei lunare prevazuta la alin.(1), (1^1) si (4), cu exceptia celei de care beneficiaza persoanele care au incheiate conventii individuale de munca in baza Legii nr.1/2005, republicata, cu modificarile ulterioare, se efectueaza de catre persoanele fizice beneficiare prin aplicarea cotelor prevazute la art. 64 alin.(1), art.138 lit.a) si, respectiv, art. 156 din Legea nr.227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, asupra indemnizatiei brute incasate de la agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Pentru calculul impozitului pe venit se aplica regulile prevazute la art.78 alin.(2) lit.b) din Legea nr.227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Obligatiile fiscale mentionate se declara prin Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice si se platesc de catre persoanele fizice beneficiare la termenul prevazut la art.122 alin.(1) din Legea nr.227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru veniturile realizate in anul 2020.

Astfel, pentru indemnizatia de somaj tehnic se datoreaza impozit pe venit, CAS si CASS in cotele prevazute de Codul fiscal, iar pentru calculul impozitului pe venit se aplica regulile prevazute la art.78 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal, obligatiile fiscale facand obiectul declararii in Declaratia unica distinct de veniturile din activitatea independenta.

Asadar, impozitul pe venit se determina prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si contributia de asigurari sociale de 25% si contributia de asigurari sociale de sanatate de 10%.

Referitor la indemnizatia lunara de 41,5% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 nr.6/2020, de care beneficiaza, in cazul reducerii timpului de munca, profesionistii, astfel cum sunt reglementati de art. 3 alin. (2) din Codul civil, art.3 alin.(3) si (4) din OUG 132/2020, se precizeaza ca se datoreaza impozit pe venit, CAS si CASS, in cotele prevazute in Legea nr.227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, sau potrivit reglementarilor specifice, in cazul profesionistilor asigurati in sisteme proprii de asigurari sociale.

Obligatiile fiscale aferente indemnizatiei de 41,5% se declara prin Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice si se platesc de catre persoanele fizice beneficiare la termenul prevazut la art. 122 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu exceptia persoanelor care au incheiate conventii individuale de munca in baza Legii nr.1/2005, republicata, ale caror obligatii fiscale se declara, se retin si se platesc de catre societatea cooperativa, prin declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, la termenele prevazute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Asadar, indemnizatia este supusa impozitului pe venit, CAS si CASS, in cotele prevazute de Codul fiscal sau potrivit reglementarilor specifice, in cazul profesionistilor asigurati in sisteme proprii de asigurari sociale. Obligatiile fiscale urmeaza a fi declarate prin Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice si se platesc de catre persoanele fizice beneficiare la termenul prevazut la art. 122 alin. (1) din Codul fiscal, respectiv pana la data de 25 mai inclusiv a 2021 pentru veniturile realizate in anul 2020.

 

Totodata, art. XIX alin. (1) din OUG 226/2020 precizeaza ca indemnizatiile acordate potrivit art.XV alin.(1), (1^1), (2) si (4) din OUG 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020, cu completarile ulterioare, si art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 282/2020, nu constituie venituri din desfasurarea activitatii, iar pentru acestea se aplica urmatoarele reguli, dupa caz:

  1. calculul impozitului pe venit si al contributiilor sociale obligatorii se efectueaza separat fata de veniturile realizate din desfasurarea activitatii;

  2. nu se iau in calcul la verificarea incadrarii in plafonul prevazut la art. 69 alin. (9), art. 148 alin.(2) si art.170 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

  3. prin derogare de la prevederile art.121, art.151 si art.174 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, nu fac obiectul acordarii bonificatiei stabilite prin legea anuala a bugetului de stat .

 

Prin urmare, PFA nu va considera indemnizatia de somaj tehnic si indemnizatia de 41,5% acordata in conformitate cu prevederile art.XV alin.(1) din OUG 30/2020 si art.3 din OUG 132/20202 drept venituri din desfasurarea activitatii si va efectua calculul impozitului pe venit si al contributiilor sociale obligatorii separat de veniturile realizate din desfasurarea activitatii.

Completarea Declaratiei Unice (conform modelelor oferite de ANAF):

Cu privire la completarea Declaratiei unice, pentru cele doua tipuri de venituri care fac obiectul analizei, PFA va completa in cadrul Capitolului I. Date privind impozitul pe veniturile realizate si contributiile sociale datorate urmatoarele sectiuni:

1.   Sectiunea I.5 Date privind indemnizatia prevazuta la art. XV alin.(1), (1 1) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/2020

 

Tabelul se completeaza pentru fiecare luna pentru care s-a incasat indemnizatia, dupa cum urmeaza:

Col. 2 Indemnizatia bruta incasata – se inscrie, pentru fiecare luna, indemnizatia bruta incasata;

Col. 3 Contributia de asigurari sociale datorata, in sistemul public de pensii – se completeaza contributia de asigurari sociale determinata prin aplicarea cotei de contributie de 25%, prevazuta la art. 138 din Codul fiscal, asupra indemnizatiei brute incasate (col. 2);

Col. 5 Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata – se completeaza cu valoarea rezultata prin aplicarea cotei de contributie de 10%, prevazuta la art. 156 din Codul fiscal, asupra indemnizatiei brute incasate (col. 2);

Col. 6 Venitul baza de calcul al impozitului – se inscrie diferenta dintre indemnizatia bruta incasata (col. 2), contributia de asigurari sociale datorata, in sistemul public de pensii (col. 3) si contributia de asigurari sociale de sanatate datorata (col. 5), conform dispozitiilor art. 78 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal;

Col. 7 Impozitul pe venit datorat – se inscrie, pentru fiecare luna pentru care s-a incasat indemnizatia, suma rezultata prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra venitului baza de calcul al impozitului (col. 6);

Rd. Total – se inscrie totalul obligatiilor fiscale datorate, potrivit legii, reprezentand impozit pe venit datorat, contributii de asigurari sociale datorate in sistemul public de pensii si contributii de asigurari sociale de sanatate datorate, determinat prin insumarea obligatiilor fiscale lunare;

2.   Sectiunea I.6 Date privind indemnizatia prevazuta la art.3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.132/2020:

 

Se completeaza pentru fiecare luna pentru care s-a incasat indemnizatia, dupa cum urmeaza:

Col.2 Indemnizatia bruta incasata – se inscrie, pentru fiecare luna, indemnizatia bruta incasata;

Col.3 Contributia de asigurari sociale datorata, in sistemul public de pensii – se completeaza contributia de asigurari sociale determinata prin aplicarea cotei de contributie de 25%, prevazuta la art. 138 din Codul fiscal, asupra indemnizatiei brute incasate (col. 2).

Col. 5 Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata – se completeaza cu valoarea rezultata prin aplicarea cotei de contributie de 10%, prevazuta la art. 156 din Codul fiscal, asupra indemnizatiei brute incasate (col. 2);

Col. 6 Venitul baza de calcul al impozitului – se inscrie diferenta dintre indemnizatia bruta incasata (col. 2), contributia de asigurari sociale datorata, in sistemul public de pensii (col. 3) si contributia de asigurari sociale de sanatate datorata (col. 5), conform dispozitiilor art. 78 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal;

Col. 7 Impozitul pe venit datorat – se inscrie, pentru fiecare luna pentru care s-a incasat indemnizatia, suma rezultata prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra venitului baza de calcul al impozitului (col. 6);

Rd. Total – se inscrie totalul obligatiilor fiscale datorate, potrivit legii, reprezentand impozit pe venit datorat, contributii de asigurari sociale datorate in sistemul public de pensii si contributii de asigurari sociale de sanatate datorate, determinat prin insumarea obligatiilor fiscale lunare.

3.   Sectiunea I.7 Sumarul obligatiilor privind impozitul pe venitul realizat si contributiile sociale datorate, stabilite prin declaratia curenta se completeaza automat, urmand a fi reflectate obligatiile datorate astfel:

– in cadrul subsectiunii I. Obligatii privind impozitul pe venitul realizat, stabilite prin declaratia curenta , la randurile:

Randul 2. Impozit pe venit datorat pentru indemnizatia prevazuta la art. XV alin.(1), (1 1) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/2020 – se completeaza suma reprezentand total impozit pe venit datorat inscris la rd. Total de la coloana 7 din tabelul de la Sectiunea I.5 Date privind indemnizatia prevazuta la art. XV alin.(1), (1 1) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/2020 , Capitolul I din Declaratia unica;

Randul 3. Impozit pe venit datorat pentru indemnizatia prevazuta la art.3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.132/2020 – se completeaza suma reprezentand total impozit pe venit datorat inscris la rd. Total de la coloana 7 din tabelul de la Sectiunea I.6 Date privind indemnizatia prevazuta la art.3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.132/2020 , Capitolul I din Declaratia unica;

Randul 4. Total impozit pe venit datorat(rd.1 rd.2 rd.3) – se inscrie totalul impozitului pe venit datorat determinat prin insumarea obligatiilor inscrise la rd. 2 si rd. 3 si, eventual, rd. 1 daca PFA datoreaza si impozit pe veniturile din activitati independente din desfasurarea activitatii;

– in cadrul subsectiunii II. Obligatii privind contributia de asigurari sociale ( lei) , la randurile:

Randul 2.Contributia de asigurari sociale datorata pentru indemnizatia prevazuta la art. XV alin.(1), (1 1) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/2020 – se completeaza suma reprezentand total contributie de asigurari sociale datorata in sistemul public de pensii, inscrisa la rd. Total de la coloana 3 din tabelul de la Sectiunea I.5 Date privind indemnizatia prevazuta la art. XV alin.(1), (1 1) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/2020 din Declaratia unica;

Randul 3.Contributia de asigurari sociale datorata pentru indemnizatia prevazuta la art.3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.132/2020 – se completeaza suma reprezentand total contributie de asigurari sociale datorata in sistemul public de pensii, inscrisa la rd. Total de la coloana 3 din tabelul de la Sectiunea I.6 Date privind indemnizatia prevazuta la art.3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.132/2020 din Declaratia unica;

Randul 4.Total contributie de asigurari sociale datorata(rd.1 rd.2 rd.3) – se inscrie totalul contributiei de asigurari sociale datorata determinata prin insumarea obligatiilor inscrise la rd. 2 si rd. 3, si dupa caz si la rd. 1 pentru CAS aferenta desfasurarii activitatii;

– in cadrul subsectiunii III. Obligatii privind contributia de asigurari sociale de sanatate (lei) , la randurile

Randul 2.Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata pentru indemnizatia prevazuta la art. XV alin.(1), (1 1) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/2020 – se completeaza suma reprezentand total contributie de asigurari sociale de sanatate datorata inscrisa la rd. Total de la coloana 5 din tabelul de la Sectiunea I.5 Date privind indemnizatia prevazuta la art. XV alin.(1), (1 1) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/2020 din Declaratia unica;

Randul 3.Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata pentru indemnizatia prevazuta la art.3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.132/2020 – se completeaza suma reprezentand total contributie de asigurari sociale de sanatate datorata inscrisa la rd. Total de la coloana 5 din tabelul de la Sectiunea I.6 Date privind indemnizatia prevazuta la art.3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.132/2020 din Declaratia unica;

Randul 4.Total contributie de asigurari sociale de sanatate datorata(rd.1 rd.2 rd.3) – se inscrie totalul contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata determinata prin insumarea obligatiilor inscrise la rd. 1, rd. 2 si rd. 3, dupa caz.

Baza legala:

  • OUG 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2;

  • OUG 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca;

  • OUG 226/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;

    • Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare.