Ministerul de Finanțe prelungește aplicarea unor măsuri fiscale

Ministerul de Finanțe a aprobat în ședința din data de 25 martie 2021, conform unui comunicat postat pe site, o serie de măsuri de susținere a mediului de afaceri, astfel:

  • Scutirea de la plata impozitului specific pentru încă o perioada de 90 zile, începând cu data de 1 aprilie 2021, pentru activități desfășurate în domeniul HORECA;
  • Prelungirea facilităților fiscale acordate cu privire la restructurarea obligațiilor bugetare, prin prorogarea termenului pentru depunerea cererii de restructurare de la data de 30 iunie 2021 la data de 31 ianuarie 2022;
  • Prelungirea perioadei în care contribuabilii pot beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adăugată cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale, prin prorogarea termenului de la data de 31 martie la data de 31 ianuarie 2022;
  • Continuarea aplicării măsurilor fiscale de anulare a accesoriilor fiscale (cum ar fi dobânzi și penalități), cu condiția plății debitelor principale și a celorlalte criterii menționate în legislație, prin prorogarea termenului de depunere a cererii de la 31 martie 2021 la 31 ianuarie 2022;
  • Contribuabilii pot beneficia de eșalonarea la plată, în formă simplificată și procedură accelerată, a obligațiilor bugetare datorate după declararea stării de urgență, administrate de organul fiscal central, pentru încă o perioadă, ca urmare a prorogării termenului de la data de 31 martie 2021 la 30 septembrie 2021.