Guvernul intenționează să suspende facilitățile fiscale privind educația timpurie

Ministerul Finanțelor propune suspendarea aplicării prevederilor referitoare la facilitățile fiscale privind educația timpurie. Astfel, prin proiectul de act normativ publicat pe site pentru consultare, intenționează suspendarea aplicării dispozițiilor 25 alin. (4) lit. i1) – i2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data 1 aprilie 2021 și până la data de 31 decembrie 2021.

Printr-un comunicat de presă, Ministerul de Finanțe precizează că a luat această decizie ca urmare a semnalărilor primite din partea contribuabililor interesați, cu privire la insuficiența reglementărilor fiscale și caracterul discriminatoriu prin raportare la diferite categorii de angajați, cum ar fi cei care au drept angajatori, persoane juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderii sau impozit specific unor activități, instituții publice sau angajatori care obțin venituri din activități independente.

De asemenea, a fost menționat faptul că, prevederile Legii nr.239/2020 contravine dispozițiilor legislației europene în materie de taxă pe valoarea adăugată și accize, ca impozite directe și nu se pot acorda alte facilități fiscale decât cele prevăzute în mod expres de directivele reglementate la nivelul Uniunii Europene, care sunt obligatorii pentru statele membre.