Proiect de ordin pentru modificarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată

Urmare a modificărilor aduse Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1/2016, cu modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului nr.864/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.956 din 16 octombrie 2020, ANAF modifică Procedura de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit.a), b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, printr-un proiect de ordin pe care îl supune dezbaterii publice, pe site-ul propriu.

Noile depoziții ale pct.88 alin.(1) lit.c) și d) din Titlul VII al Normelor metodologice, modifică data de la care se consideră valabilă înregistrarea în scopuri de TVA pentru anumite categorii de persoane impozabile, după cum urmează:

  • în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art.316 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal, respectiv înainte de realizarea de operațiuni (de la înființare), indiferent dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară sau care depășește plafonul de scutire, înregistrarea în scopuri de TVA se consideră valabilă începând cu data comunicării certificatului de înregistrare în scopuri de TVA (pct.88 alin.(1) lit.d) din Titlul VII al Normelor metodologice).
  • în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art.316 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal, respectiv care, ulterior înființării, optează pentru înregistrarea în scopuri de TVA, deși cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire, înregistrarea în scopuri de TVA se consideră valabilă începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana impozabilă solicită înregistrarea (pct.88 alin.(1) lit.c) din Titlul VII al Normelor metodologice).

Modificările menționate mai sus au fost impuse, conform notei de fundamentare elaborată de inițiatorii ordinului, de eliminarea criteriilor pentru evaluarea riscului, pe baza cărora, organul fiscal aproba sau respingea solicitările de înregistrare în scopuri de TVA, și astfel nu se mai justifică emiterea deciziei privind înregistrarea în scopuri de TVA, fiind necesară elaborarea unui noi proceduri de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art.316 alin.(1) lit.a), b) sau c) din Codul fiscal. Noua procedură presupune ca existența faptelor înscrise în cazierul fiscal să fie verificate cu ocazia înființării, prezentarea certificatului de cazier fiscal fiind obligatorie la înființare, organul fiscal va emite certificatul de înregistrare în scopuri de TVA pe baza solicitării de înregistrare.

Noua procedură de înregistrare în scopuri de tva stabilește și obligația organelor fiscale de a verifica condițiile de anulare prevăzute la art.316 alin.(11) lit.a) și c) din Codul fiscal, în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, ulterior înființării, iar în cazul în care persoana impozabilă îndeplinește vreuna dintre condițiile de anulare, organul fiscal va emite și decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA de la data înregistrării. Ca urmare, vor fi comunicate persoanei impozabile atât certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, cât și decizia de anulare a acestei înregistrări.