Ordinul nr. 58/2021 al ministrului Finanțelor privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale

Ordinul nr. 58/2021 al ministrului Finanțelor privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile,a fost publicat în Monitorul Oficial nr.66 din 21 ianuarie 2021, cu următoarele prevederi:

– aspecte referitoare la întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2020, respectiv a raportărilor contabile anuale întocmite de operatorii economici pentru data de 31 decembrie 2020, precum și informații legate de depunerea lor la unitățile teritoriale ale ministerului de resort, în funcție de reglementările contabile aplicabile, respectiv Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, sau Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

– eliminarea din planul de conturi a conturilor contabile privind plata defalcată a TVA, deoarece acestea nu își mai justificau păstrarea, ca urmare a eliminării acestei proceduri prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.78/2019 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, prin care fost abrogată Ordonanța de Guvern nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA.