OUG nr. 210/2020 pentru modificarea OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață

În Monitorul Oficial nr. 1193 din 8 decembrie 2020 a fost publicată OUG nr. 210/2020 pentru modificarea OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, prin care au fost aduse modificări care au în vedere vânzările de soldare :

  • eliminarea condiției de la art.23 din ordonanță, ca produsele propuse pentru soldare să fie achitate furnizorului de către comerciant cu cel puțin 30 de zile înaintea datei de debut a perioadei de vânzări de soldare;
  • eliminarea condiției ca stocul de produse propus pentru soldare să fie constituit în prealabil în structura de vânzare respectivă, în spațiile de vânzare și depozitele structurii de vânzare, precum și, după caz, în unul sau mai multe depozite ale comerciantului, cu cel puțin 15 zile înainte de data de debut a vânzării de soldare, și a condiției de a fi reînnoit după constituire sau în cursul vânzărilor de soldare, prin abrogarea art.24 din ordonanță;
  • eliminarea prevederii referitoare la obligația ca documentele legale justificative care atestă că stocul de produse propus pentru soldare a fost constituit cu cel puțin 15 zile înainte de data de debut a vânzării de soldare și achitat cu cel puțin 30 de zile înainte de această dată să fie păstrate pentru a putea fi prezentate, ori de câte ori este nevoie, organelor de control abilitate, obligație prevăzută la art.26 din ordonanță
  • eliminarea obligației de notificare la primăria în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea comerciantul, a perioadei în care se efectuează vânzările de soldare cu cel puțin 15 zile înainte de începerea operațiunilor, obligație prevăzută la art.27 alin.(2) din ordonanță.