Legea nr.230/2020 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Modificările aduse Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal prin Legea nr.230/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 1030 din 4 noiembrie 2020, vizează articolul 456 alineatul (4) și articolul 464 alineatul (4), aducând clarificări condițiilor ce trebuie îndeplinite pentru a beneficia de reducerile acordate la articolele respective.

Astfel, începând cu 1 ianuarie 2021, data intrării în vigoare a legii:

– Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durată de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiție.

– Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durată de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiție.