Linie finanțare POR 2.2-IMM

Ordinul MLPDA nr.3685/25.08.2020 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis în scopul dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

 

Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii

Prioritatea de investiții 2.2. ”Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.”

Obiective:

 • Obiectivul specific: îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate;
 • Identificarea unui model optim de creștere, atât în sensul trecerii în altă categorie de dimensiune, cât și în sensul dezvoltării activității desfășurate, în scopul creșterii dimensiunii pieței adresate (piața locală să devină regională, națională sau internațională);
 • sprijinirea companiilor care au potențial să-și dezvolte/mențină poziția pe piață prin consolidarea unor competențe superioare concurenței care operează în domenii economice în care se poate dezvolta și/sau menține un avantaj competitiv și, în general, dezvoltarea activității lor economice, precum și și a celor care intenționează să își adapteze activitatea la aceste domenii.

Regiunile de dezvoltare Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru.

Nu se pot depune proiecte pentru investițiile localizate în regiunea de dezvoltare București Ilfov.

Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin ajutor de stat regional includ:

 • Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii;
 • Dotarea cu active corporale, necorporale;
 • Lucrările de modernizare eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei investiții inițiale.

Categorii de investiții:

 • Crearea unei noi unități de producție/prestare servicii;

Extinderea capacității unei unități existente;

 • Diversificarea producției unei unități existente.

Alocarea apelului de proiecte este de 150 mil. euro, sumă distribuită pe cele 7 regiuni de dezvoltare.

Valoarea finanțării nerambursabile:

 • minimum 1,5 mil. euro și
 • maximum 6 milioane euro

Solicitanții eligibili:

 • întreprinderi mici și mijlocii din mediul urban, sau
 • întreprinderi mijlocii din mediul rural.

înființate cel mai târziu în luna ianuarie 2019 și care a înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2019.

Valoarea maximă a ajutorului, în regim de minimis, ce poate fi acordată unei întreprinderi unice este de 200.000 de euro, plafon ce se va reduce cu valoarea cumulată a tuturor ajutoarelor în regim de minimis, acordate întreprinderii unice pe parcursul ultimilor 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare și anul curent depunerii cererii de finanțare.

Rata de cofinanțare acordată în cadrul apelului de proiecte: 45%-70%, în funcție de locul de implementare a proiectului, precum şi de tipul solicitantului (respectiv încadrarea în categoria întreprinderilor mici și mijlocii). Astfel, contribuția beneficiarului este între 30%-55%.

Pentru componenta de ajutor de minimis a proiectului, contribuția programului este de maximum 100% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis și în limita plafonului de minimis.

Domeniul de activitate în care se realizează investiția: lista codurilor CAEN din Anexa la Ordinul nr. 3685/25.08.2020

Perioada în care pot fi depuse proiectele:

Data și ora deschiderii cererii de proiecte: 30.10.2020, ora 12:00:00

Data și ora închiderii cererii de proiecte: 30.11.2020, ora 12:00:00

Proiectele se depun prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis