Modificare Legea societăților nr.31/1990

Legea societăților nr.31/1990, republicată, a fost modificată prin Legea nr. 223 din 30 octombrie 2020 pentru simplificarea și debirocratizarea transferului de părți sociale și a vărsării capitalului social.

Modificările aduse de actul normativ sunt:

  • eliminarea limitei minime de 200 lei prevăzută pentru capitalul social al societăților cu răspundere limitată (SRL-uri);
  • transmiterea de către oficiul registrului comerțului, după înregistrarea în registrul comerțului, a documentului care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social la organul fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripție se situează imobilul cu destinație de sediu social, document care inițial era depus cu viza de înregistrare la autoritățile fiscale respective, care au eliminat între timp înregistrarea acestor documente;
  • posibilitatea formulării de către creditorii sociali și orice alte persoane prejudiciate prin hotărârile asociaților privitoare la modificarea actului constitutiv, a unei cereri de opoziție prin care să solicite instanței judecătorești să oblige, după caz, societatea sau asociații la repararea prejudiciului cauzat;
  • transmiterea părților sociale către persoane din afara societății este permisă numai dacă a fost aprobată de asociați reprezentând cel puțin trei pătrimi din capitalul social, dacă actul constitutiv nu prevede altfel; de asemenea, a fost eliminată, prin abrogare, condiția inițială de depunere la registrul comerțului în termen de 15 zile a hotărârii adunării asociaților, în scopul publicării în Monitorul Oficial, spre a fi opozabilă terților;

Legea societăților nr.31/1990, republicată, se va republica în Monitorul Oficial al României, în vederea actualizării și corelării cu dispozițiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, și cu modificările aduse prin Legea nr. 223/ 2020 pentru simplificarea și debirocratizarea transferului de părți sociale și a vărsării capitalului social.