Model nou formular 112

Noul model al declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate (formular 112), în vigoare începând cu 1 noiembrie, a fost aprobat prin Ordinul nr. 2.814/1.536/1.806/2020 al ministrului Finanțelor Publice, ministrului Muncii și Protecției Sociale și ministrului Sănătății, publicat în Monitorul Oficial nr. 1005 din 29 octombrie 2020.

Prin actul normativ este actualizată declarația, prin introducerea și actualizarea unor casete în vederea includerii de informații ca urmare a aplicării ordonanțelor de urgență prin care sunt instituite măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, astfel:

 • centralizarea concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura carantinării sau măsura izolării;
 • declararea bazelor de calcul ale indemnizațiilor acordate, și a contribuțiilor de asigurări sociale aferente;
 • actualizarea nomenclatorului tipurilor de salariați;
 • actualizarea nomenclatorului „Indicativ condiții speciale” cu noi valori aferente celor noilor locuri de muncă în condiții speciale, introduse;
 • actualizarea anexelor și a instrucțiunilor de completare.

Modificarea ordinului a fost necesară ca urmare a intrării în vigoare a unor acte normative, astfel:

 • Legea nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 108/2020 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • OUG nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de SARS-CoV-2;
 • OUG nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajaților în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă;
 • Legea nr. 188/2020 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • OUG nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.