Modelele cererilor, declarației pe proprie răspundere și listei persoanelor prevăzute la art. XII alin. (1) din OUG nr. 30/2020, au fost modificate

Noile modele a cererilor, declarației pe proprie răspundere și listei persoanelor care urmează să beneficieze de plata indemnizației prevăzute la art. XII alin. (1) din OUG nr. 30/2020, au fost publicate în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 873 din 24 septembrie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 1432/2020 al Ministerului Muncii și Protecției Sociale privind modificarea și completarea Ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială.

Anexa 1 și Anexa 2  din actul normativ modifică modelele cererilor, a declarației pe propria răspundere și a  listei persoanelor care urmează să beneficieze de plata indemnizației, prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020.